czwartek, 9 września 2021

Bałuty - 1/35

Mam taką przypadłość, że staram się wykorzystywać pozostałości z innych modeli, dioram oraz materiałów, których nie wykorzystałem w pierwotnych projektach. Bardzo często też zostawiam też do wykorzystania elementy drewniane tak ja i w tym przypadku. Dawne opakowanie po krewetkach wykorzystałem jako ramkę do wykonania fikcyjnego miejsca inspirowanego elementami z moje rodzimego miasta. Wszystkie wykorzystane elementy są pozostałościami z innych projektów.

I have such a problem that I try to use remnants of other models, dioramas and materials that I did not use in the original projects. Very often I also leave wooden elements for use, like me in this case. I used the old shrimp wrapper as a frame to create a fictional place inspired by elements from my hometown. All the elements used are leftovers from other projects.
sobota, 4 września 2021

Radioactive Monster - 1/35

Wiele lat temu natknąłem się w sieci na zdjęcia porzuconego ISU152, który był bardzo mocno pordzewiały, ale było widać na nim kontrastujące jasne spawy. Po zgłębieniu tematu okazało się, że zdjęcie przedstawia pojazd użyty w operacjach porządkowych w strefie Czarnobyla. Wykorzystywano go do niszczenia budynków poprzez wjeżdżanie pojazdem w elementy konstrukcyjne, powodując ich zniszczenie. Udało mi się pozyskać większą ilość zdjęć z okresu 2008-2013 na bazie których oparłem budowę swojego modelu. Ustalić także, że znajdujący się pojazd jest w wersji rozwojowej M. Model wykonałem wykorzystując zestaw firmy Zvezda, gąsienice z firmy Bronco oraz toczoną lufę. Po usunięciu zbędnych elementów oraz modyfikacji modelu do wersji M całość pomalowałem farbami różnego typu tak by uzyskać jak najlepszy efekt. Niestety w trakcie budowy model pozostawiłem na kilka lat. Jednak udało mi się go niedawno ukończyć po długiej przerwie. Podstawkę wykonałem bazując na zdjęciach pierwotnie posiadanych. Otoczenie tego pojazdu bardzo mocno się zmieniało na przestrzeni lat, tak jak i sam pojazd. Obecnie zmienił on nawet swoje położenie i stał się częścią ekspozycji pojazdów wykorzystywanych do likwidacji skutków awarii.

Many years ago, I came across photos of an abandoned ISU152 on the web, which was heavily rusted, but showed contrasting bright welds. After researching the topic, it turned out that the photo shows the vehicle used in clean-up operations in the Chernobyl zone. It was used to destroy buildings by driving a vehicle into structural elements, causing their destruction. I was able to obtain more photos from the period 2008-2013 on which I based the construction of my model. I have also found out that the vehicle is in the M development version. I used Zvezda kit, Bronco tracks and a turned barrel. After removing unnecessary elements and modifying the model to the M version, I painted the whole thing with various types of paints to get the best effect. Unfortunately, I left the project for several years during its construction. However, I was able to finish it recently after a long break. I made the stand based on the photos originally possessed. The environment of this vehicle has changed a lot over the years, as has the vehicle itself. Currently, it has even changed its location and has become part of the exhibition of vehicles used to eliminate the consequences of the accident.sobota, 15 maja 2021

U-Boot XXVII B "Seehound" - 1/72

Model z zestawu firmy Revell (czyli ICM) wykonałem w celu poeksperymentowania z zatapianiem modelu w żywicy. Chciałem wykonać go w celu przetestowania wykorzystanych farb, technik oraz tego czy lub jak wchodzą w reakcję z żywicą. Niestety nie wszystkie rozwiązania się sprawdziły i model mógłby być wykonany lepiej, jednak idealnie się sprawdził do swojego zadania. Wykonałem go w wersji U-5316 z Morza Północnego z roku 1945.

The model from the Revell kit (or ICM) was made in order to experiment with embedding the model in resin. I wanted to make it in order to test the used paints, techniques and whether or how they react with the resin. Unfortunately, not all solutions worked and the model could be made better, but it was perfect for its task. I made it in the 1945 North Sea version of the U-5316.

Barad Dur / Orthank

Barad Dur oraz Orthank pochodzą z oferty firmy Eagle Nest i wykonałem je przy pomocy farb akrylowych.
Barad Dur and Orthank come from the Eagle Nest offer and I made them with acrylic paints.
Hilferin Bust

Popiersie pochodzi z firmy Pedro Fernandez Work i jest w skali 1/10. Wykonałem je w celu przetestowania kilku nowych technik i choć są bardzo ciekawe to mimo wszystko muszę jeszcze nad nimi popracować. Malowanie wykonałem zarówno farbami akrylowymi jak i olejnymi.

The bust is from Pedro Fernandez Work and it is in 1/10 scale. I made it in order to test some new techniques and although they are very interesting, I still have to work on them. I painted it with both acrylic and oil paints.
sobota, 12 grudnia 2020

German Soldier - Bust - 1/3

Wiele lat temu otrzymałem w prezencie bardzo fajne popiersie Niemieckiego żołnierza w dość nietypowej skali. Po głębszych poszukiwaniach udało mi się ustalić niestety tylko że to Garage Kit nabyty przez Ebay z Azji prosto od rzeźbiarza, niestety bez większych konkretów. Choć popiersie trochę u mnie poleżało i czekało na swoją kolej to w tym roku dało mi się je dokończyć malować. Pomalowane zostało głównie farbami olejnymi, ale akryle też zostały użyte w niektórych miejscach. 

Many years ago I received as a gift a very nice bust of a German soldier in a rather unusual scale. After a deeper search, I was able to determine, unfortunately, only that it was a Garage Kit purchased on Ebay from Asia straight from the sculptor, I couldn’t find any more specific details. Although the bust laid a bit and waited for its turn, this year I was able to finish painting it. It was painted mainly with oil paints, but acrylics were also used in some places.