czwartek, 7 lipca 2011

School Girl with Hamster Gun - 54mm

Nie tak dawno - za namową mojej lepszej połówki - zabrałem się za malowanie tej oto ciekawej figurki, której opis można znaleźć w dziale Recenzje/In-box. Pomimo wad odlewu miałem dużo zabawy malując tę figurkę, razem z jej chomikami.


Wszelkie komentarze i sugestie mile widziane.

poniedziałek, 4 lipca 2011

Ithandir (bust) – 1/10

Oto zdjęcia skończonego popiersia, którego malowanie krok po kroku można znaleźć w dziale "Porady".
Sprzedany prywatnemu kolekcjonerowi / Sold to a private collector
Wszelkie komentarze mile widziane.

Ithandir (bust) – SBS

Jestem dużym fanem firmy Andrea Miniatures i ich serii Warlord Saga, której znaczną część wyrzeźbił Joaquin Palacios. Jak tylko zobaczyłem popiersie Ithandir’a, złożyłem na nie zamówienie. Zdecydowałem, że do konkursu wiosennego na forum SMA zgłoszę właśnie popiersie Ithandir’a i przedstawię postępy z prac nad nim.
Zdjęcia zestawu po tym, jak go otrzymałem.
I am a big fan of the Andrea Miniatures company and their Warlord Saga series, which is sculpted in a significant part by Joaquin Palacios. As soon as I saw the bust Ithandir, I placed an order for it. Photos of the set after I received it.
Zdjęcie zgłoszeniowe do konkursu

Prace nad popiersiem rozpocząłem od zmontowania ze sobą 2 elementów oraz wypełnienia drobnej szpary. Całość zapodkładowałem Mr. Resin Surfacer, a następnie rozjaśniłem i przyciemniłem białym oraz ciemnoszarym podkładem samochodowym.
I started the work on this bust by assembling it together and filling small gaps. I surfaced it with Mr. Resin Surfacer, then brightened and darkened it with white and dark gray automotive primer.


Malowanie rozpocząłem od twarzy. Użyłem farby Elf Skintone #4 (Vellejo (V)).
I’ve painted the face first. Beginning with mid tone for which I used paint Elf Skintone # 4 (Vallejo (V)).

Następnie mieszanką farby Elf Skintone #4 oraz farby Virgin Flesh # 1104 (Life Tone(LT)) w stosunku 3:1., rozjaśniłem twarz – pomalowałem miejsca, które byłyby naturalnie oświetlone.
Then I’ve prepared first highlight tone by mixing paint Elf Skintone # 4 and Virgin Flesh Paint # 1104 (Life Tone (LT)) in a ratio of 3:1. I’ve painted the places which would be naturally lit.

Kolejne rozjaśnienia zrobiłem mieszankami tych samych farb: pierwsze w stosunku 1:1, drugie 1:3. Ostateczne rozjaśnienia wykonałem farbą Virgin Flesh #1104. Za każdym razem pokrywałem coraz to mniejsze powierzchnie.
Further brightening was made using the same colors but in different ratios: first 1:1, second one 1:3 ratio. The final paint used for highlights was Virgin Flesh # 1104. Each time I’ve covered smaller areas with it.

Przyszedł czas na robienie cieni. Przygotowałem pierwszy kolor - mieszankę Elf Skintone #4 oraz Dwarf Skin #41 (V) w stosunku 3:1. Pomalowałem te miejsca, w których powstawałby cień.
Now came the time for shadows. I prepared the first color mix using Elf Skintone #4 and Dwarf Skin # 41 (V) in a ratio of 3:1. I painted these places where shadow would occur.

Kolejne przyciemnienia zrobiłem tymi samymi farbami, ale w stosunku 1:1, 1:3, a ostateczne przyciemnienie farbą Dwarf Skin #41. Tak jak przy rozjaśnieniach - pokrywałem coraz to mniejsze powierzchnie.
Further shadows were made using the same paints, but in a ratio of 1:1, 1:3, and the final shadows were made with Dwarf Skin #41. Just like making highlights I covered smaller areas each time.

Całość zabezpieczyłem lakierem matowym z małym dodatkiem koloru bazowego Elf Skintone #4, co załagodziło przejścia między kolorami.
I’ve sealed the whole thing with Matt varnish to which I addend small amount of little base color # 4 Elf Skintone. This softens the transitions between colors.

W kolejnym etapie malowałem równolegle oczy i zbroję elfa.
Zbroję pomalowałem kolorem bazowym, który uzyskałem mieszając Lime Green #827 (V) i Reflective Green #890 (V) w stosunku 1:1.
In the next stage I was painting eyes and armor of our elf at the same time. For armor base color I mixed Lime Green # 827 (V) and Reflective Green # 890 (V) in a 1:1 ratio.

Do rozjaśnień użyłem mieszanki bazowej i dodawałem do niej stopniowo koloru Lime Green # 827 najpierw w stosunku 3:1,a następnie 1:1 i 1:3. Ostatecznie użyłem czystej farby Lime Green # 827.
I used base mixture and gradually add Lime Green # 827 to make the highlights, first in the ratio 3:1, then 1:1 and 1:3. Then I used pure Lime Green # 827.

Ostatnie rozjaśnienia pancerza zrobiłem mieszanką koloru Lime Green #827 i Light Yellow # 949 (V). Jak zawsze przy rozjaśnieniach, malowałem coraz to mniejsze powierzchnie, używając coraz to jaśniejszych kolorów.
For the last highlights I used mix of Lime Green # 827 and Light Yellow # 949 (V). As always when making highlights I was covering smaller areas each time I used brighter color.

Przyciemnienia pancerza uzyskałem malując miejsca, w których powstają cienie pokrywając stopniowo coraz to mniejsze powierzchnie. Użyłem mieszanki koloru bazowego z dodatkiem Reflective Green #890 w stosunku 3:1, a potem kolejno 1:1, 1:3, następnie czystej farby Reflective Green #890. Ostatnie przyciemnienia tylko w najbardziej zacienionych miejscach wykonałem mieszanką Reflective Green # 890 i US Dark Green #893 (V) w stosunku 1:1.
Shadows on armor I created by painting smaller areas as the color is darker. For that I used a mixture of base color with Reflective Green # 890 in the ratio 3:1, and then 1:1, 1:3, and then I used pure Reflective Green # 890. Last shadows I painted using mixture of Reflective Green # 890 and U.S. Dark Green # 893 (V) in a 1:1 ratio.

Pancerz pomalowałem następnie lakierem matowym z dodatkiem mieszanki bazowej, łagodząc tym samym przejścia kolorów i zabezpieczając pomalowaną powierzchnię.
To even up the color transitions and protect the painted armor I sprayed it with an airbrush using mixture of matt lacquer and base color.

Malowanie oczu rozpocząłem od pomalowania białka oka. Zwykle nie używam w tym celu koloru białego, ale jako że jest to Elf uznałem, że czyste białko będzie wyglądać ciekawie - użyłem Flat White #951 (V)
I started painting eyes from sclera and normally I don’t use for this pure white color, but as this is the Elf I decided that pure white sclera will look good so I used Flat White # 951 (V).

Kolejnym etapem było pomalowanie bazy pod tęczówkę oka przy użyciu farby Flat Black #950 (V).
In next step I painted the base for the iris using Flat Black paint # 950 (V).

Bazowy kolor tęczówki pomalowałem kolorem Magic Blue #21 (V), zostawiając cienką czarną obwódkę na około.
Next color that I used for iris was Magic Blue # 21 (V) leaving a thin black border around it.

Przy użyciu Pastel Blue # 901 (V) pomalowałem środek tęczówki z promieniami rozchodzącymi się centrycznie na zewnątrz.
Then using Pastel Blue # 901 (V) I painted rays from the inside of the iris to the outside.
Źrenice pomalowałem używając Flat Black #950.
Now was the time to paint pupils with Flat Black # 950.

Na sam koniec namalowałem rozbłyski - by dodać całości życia. Użyłem Flat White #951. Usta pomalowałem najpierw przy użyciu mieszanki Bright Flesh # 107 (LT) i KB Flesh # 1105 (LT), a następnie cienką warstwą Virgin Flesh #1104.
At the end I painted “spark” in the eyes just to bring them to life. I used for that Flat White # 951. Then lips were painted. First by using a mixture Bright Flesh # 107 (LT) and KB Flesh # 1105 (LT) and then a thin layer of Virgin Flesh # 1104.

Malowanie płaszcza zacząłem od koloru bazowego, którym w tym przypadku był Light Green # 401 (LT). Time came to paint the cape I started with base color in this case I used Light Green # 401 (LT).


Do rozjaśnienia przygotowałem mieszankę farb Light Green #401, Pale Flesh #1102 (LT) i Flat White #951 w stosunku 1:1:1. Mieszanki dodawałem do koloru bazowego Light Green #401 w stosunku 1:3, 1:1 i 3:1. Finalne rozjaśnienia zrobiłem przy użyciu mieszanki trzech kolorów Light Green #401, Pale Flesh #1102 i Flat White #951.
Then I prepared a mixture to lighten the cape and for that I used Light Green Paint # 401, Pale Flesh # 1102 (LT) and Flat White # 951 in 1:1:1 ratio. I added the mixture on to the base color Light Green # 401 in ratio 1:3, then 1:1 and 3:1 covering smaller areas each time. Final highlights were made using a blend of three colors Light Green # 401, # 1102 Pale Flesh and Flat White # 951.


Przyciemnienia płaszcza wykonałem przygotowując mieszankę Germ. Cam. Dark Green #979 i Flat Black #950 w stosunku 2:1. Tak gotową mieszankę dodawałem do koloru bazowego Light Green #401 w proporcji 1:3, 1:1, 3:1 i na koniec użyłem samej mieszanki 2 kolorów. Cienie malowałem pokrywając za każdym razem coraz to mniejsze powierzchnie.
I made diming by preparing another mixture this time of Germ. Cam. Dark Green # 979 and Flat Black # 950 in a 2:1 ratio. That I added to base color Light Green # 401 creating three different mixes in ratios of 1:3, 1:1, 3:1. For final shadows I used the same mixture of two colors Germ. Cam. Dark Green # 979 and Flat Black # 950. As always each time I used darker shade I covered smaller areas were shadows would occur.


Zagłębienia w pancerzu głównym pomalowałem przy użyciu washa z farby Flat Black #950. Łuski zbroi wystające z pod ramion pomalowałem kolorem bazowym Oily Steel #865 (V). Rozjaśniłem je najpierw kolorem Silver #52 (V) a następnie Silver #997 (V). Cienie natomiast zrobiłem przy użyciu farby Flat Black #950. Całość zabezpieczyłem Sidoluxem.
Markings in the main armor were painted with a wash of Flat Black # 950. Armor scales covering lower parts of the arms I painted with base color Oily Steel # 865 (V). Which then I brighten with Silver # 52 (V) at first and then Silver # 997 (V). I did the shadows with Flat Black paint # 950 and sealed the whole thing with Sidolux (similar to Future).


Zdobienia zbroi jak i przywieszkę przy płaszczu pomalowałem kolorem Glorious Gold #56 (V), a rozjaśnienia zrobiłem przy użyciu Polished Gold #55 (V).
Decorations on the armor and a buckle on cape I painted with Glorious Gold # 56 (V) which I lighten with Polished Gold # 55 (V).


Kamienie znajdujące się na zbroi, na ramionach oraz na przywieszce pomalowałem kolorem Flat Black #950, co pozwoliło na uzyskanie większej głębi w późniejszym procesie malowania. Przyszedł również czas na pomalowanie włosów kolorem bazowym, który uzyskałem przez zmieszanie koloru Buff #976 (V) oraz Light Yellow #949 w stosunku 2:1.
Stones located on shoulder armors and cape buckle I painted Flat Black # 950 which will result in greater depth later in the process of painting them. Also now came the time to start painting the base color of this warriors hair. For base color I used Buff # 976 (V), and Light Yellow # 949 in a 2:1 ratio.

Włosy rozjaśniałem dodając stopniowo do mieszanki podstawowej kolejnej mieszanki tym razem uzyskanej przez połączenie Buff #976 i Ivory #918 (V). Ostatnie rozjaśnienia wykonałem przy użyciu tylko tej jaśniejszej mieszanki. Cienie włosów zrobiłem dodając do mieszanki podstawowej koloru Yellow Ochre # 70913 (V) w stosunku najpierw 1:3, 1:1, 3:1. Ostateczne cienie zrobiłem używając tylko koloru Yellow Ochre # 70913. Po wyschnięciu zrobiłem wash z farby Nuance Raw Umber #1221 (LT).
His hair was highlighted by gradually adding to the base mixture a compound obtained by combining Buff Ivory # 976 and # 918 (V). Recent lightening was done using only the lighter mixture of Buff Ivory # 976 and # 918 (V). Shadows of the hair I made by adding to the base mix Yellow Ochre # 70913 (V) first in 1:3 ratio, then 1:1, and the last 3:1. Final shadows I made using only the color Yellow Ochre # 70913. Once it was dry, I did a wash with Nuance Raw Umber # 1221 (LT).

Brwi pomalowałem farbą Germ. Cam. Orang. Ochre # 824 (V) i rozjaśniłem dodając Flat White # w proporcji 1:1.Kamień na sprzączce od płaszcza pomalowałem rozrzedzonym kolorem Purple #959 (V), malując coraz to mniejszy powierzchnie, aż do uzyskania efektu który mnie zadowalał. Następnie użyłem bardzo rozcieńczonej farby Flat Black #950, aby złagodzić przejścia kolorów. Flat White #951 posłużył do zrobienia rozbłysków.
Next I painted eyebrows using Germ. Cam. Orang. Ochre # 824 (V) and I highlighted them with a mix of base color and Flat White # in a ratio 1:1. The stone on the buckle of the cape I painted with highly diluted Purple # 959 (V) painting smaller areas each time until I achieved the effect that satisfied me. Then I used a very diluted paint Flat Black # 950 to ease the transition of colors. Flat White # 951 I used to do flares on the stone.

Kamienie boczne pomalowałem podobnie jak kamień ze sprzączki, jednak przy użyciu Dark Red #946 (V). I painted side stones the same way as buckle stone but I used Dark Red # 946 (V) instead of Purple color.


Ostatnim elementem pozostałym do pomalowania była podstawka. Przy użyciu aerografu nałożyłem na nią kolor Stainless Steel # 1402 (Model Master). Po wyschnięciu przetarłem ją szczoteczką do zębów, a następnie zrobiłem wash z farby Flat Black #950.
The final element was to paint the stand. I used airbrush and Stainless Steel # 1402 (Model Master). When it was dry I rubbed it with a toothbrush to give it a nice shine. Then I made a wash of Flat Black # 950.

Całość zabezpieczyłem lakierem półmatowym Semi-Gloss Clear # 2016 (Model Master). Po zamaskowaniu podstawki, pancerza oraz twarzy, resztę pomalowałem lakierem matowym Flat Clear #2015 (Model Master). Na sam koniec użyłem Sidoluxu, którym pomalowałem oczy oraz kamienie ozdobne.
I cover the whole bust with Semi-Gloss Clear # 2016 (Model Master). After masking the stand, armor and face painted rest with Flat Clear # 2015 (Model Master). At the end I used the Sidolux on eyes and gemstones. No the bust was finished.

Więcej zdjęć w galeri.
More photos in Galery