poniedziałek, 27 czerwca 2016

Zakupy/Purchases

Moje ostatnie nabytki.
My latest acquisitions.

niedziela, 26 czerwca 2016

Pamiątki z Torunia/Souvenirs from Toruń

Na tegorocznym Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej oraz Model w Skali udało mi się zdobyć 3 wyróżnienia oraz nagrodę specjalną od sklepu Valhalla. Na zdjęciu nie zmieścił się stojak do Hobby Zone.
On this year’s Sculpting and Figure Festival and Kit in Scale contest I managed to get three distinctions and one special prize from shop Valhalla.Paint stand from the Hobby Zone didn't fit on to the picture.

V Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej 2016 i Model w Skali

Trochę zdjęć z V Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej 2016 i Model w Skali w Toruniu.
Few photos from the V Sculpt and Figure Festival 2016 and Kit in Scale in Toruń.