niedziela, 2 lipca 2017

Artyści, do dzieła!/Artists, to the work!

Ostatnio otrzymaliśmy z małżonką nagrody za konkurs czasopisma Super Model, Artyści, do dzieła!.
Recently we received with my wife prizes for the Artists, to the work! Contest organized by Super Model magazine.