piątek, 29 czerwca 2012

Pojedynek / The Duel -54mm

Od początku ukazania się serii Warlord Saga wypuszczonej przez Andrea Miniatures figurki w niej się znajdujące były na bardzo wysokim poziomie i zwracały uwagę ilością detali oraz dynamicznymi pozami. Jak tylko ukazał się figurka Beelphegor’a to bardzo chciałem ją zrobić, ale nie na osobnej podstawce tak jak w zestawie, ale na większej scence razem inną figurką. Idealnie do tego pomysłu nadawał się Elf Ithandir. Jako miejsce pojedynku tych dwóch postaci wybrałem mostek w ruinach jakiegoś starego górskiego miasteczka. Figurki są w skali 54mm i wykonane są z białego metalu.
Since the beginning of the Warlord Saga series released by Andrea Miniatures figures from it where on a very high level, with great amount of detail and dynamic poses. As soon as the Beelphegor figure appeared I wanted to do it, but not standing on its own like in the set, but on a larger scene with another figure. Ithandir fit this idea ideally. As a place of duel of those two characters I chose a bridge in the ruins of an old mountain city. Both figures are in 54mm scale and are casted in white metal.

Cylon Raider - 1/32

Ukończyłem model Cylońskiego Raider z nowej serii Battlestar Galactica. Produkowany jest on przez firmę Moebius Models w skali 1/32 i wykonany jest z plastiku.
I’ve finished Cylon Raider kit from the new series of Battlestar Galactica. It is produced by the Moebius Models in 1/32 scale and it is made in plastic.

Zestaw wzbogaciłem o oświetlenie silników i „oka”, oprócz tego wprowadziłem drobne poprawki w liniach podziału paneli na górze pojazdu, które producent zrobił trochę za krótkie. Zmieniłem również podstawkę dodając pojemnik na zasilanie i wprowadzając wzór nawiązujący do samego model. Ostatnim dodanym elementem były kalkomania z nazwą modelu nałożona na podstawkę.
I’ve enriched the kit with a set of lights for engines and his "eye", I also did some minor changes in the panel lines on the top of the vehicle as the manufacturer made them a little too short. Then I added container to the base in which I hid energy supply for the lights and I scribed some lines which would look as the ones on the kit. The last feature added was decal with the name of the model applied to the base.

Model ma jedną wadę, którą jest jego przednia szybka. Niestety w moim zestawie nie najlepiej on pasowała, więc polecam przymierzyć ją zawczasu i ewentualnie poprawić pasowanie.
The kit has one drawback, which is the front window for the eye. Unfortunately, in my kit it didn’t fit to good, so I recommend trying it beforehand and improve fitting if possible and necessary.
Filmik obrazujący działające oświetlenie.
Video with lights on.
">

środa, 27 czerwca 2012

SMA BSC 2012 Diorama – 7

Na podstawce znajduje się już cała roślinność i jest ona prawie cała skończona. Zostały drobne poprawki i przyklejenie tabliczki z napisem.
The base has all vegetation and it is almost complete. Only minor things left to be done and sticking the name plate.

Figurki również dostały więcej kolorów i prace nad nimi powoli zbliżają się do końca.
Figures also got more color and work on them slowly coming to an end.

SMA BSC 2012 Sci-Fi – 5

Na podstawkę nałożyłem kalkomanie, które samemu wykonałem i zabezpieczyłem je z wierzchu lakierem.

I’ve put decals on the stand which I made myself and afterwards I’ve sealed it with varnish.

czwartek, 21 czerwca 2012

2’ie miejsce dla X-Wing’a/ 2nd place for X-Wing

X-Wing został zgłoszony przeze mnie do konkursu Sci-Fi: Around the Galaxy Mk II na forum modelarskim Galaxy Kit’s. Zajął w nim drugie miejsce, zdobywając tym samym nagrodę w postaci Voucher'a na zakupy w sklepie Moje Hobby , który został wykorzystany na zakup BTR-70. X-wing przypadł do gustu również forumowemu koledze Mr.Dyzio, który ufundował jedną z nagród w tym konkursie, a mianowicie Dark Star Nebula Battleship. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy głosowali na mój model oraz Marcinowi S. (Mr.Dyzio) za dodatkową nagrodę.
I’ve entered X-Wing online contest Sci- Around the Galaxy Mk II on modeling forum Galaxy Kit's. It managed to get second place and getting award which was Voucher for shopping at Moje Hobby which was used to get BTR-70. X-Wing was also noticed by Mr.Dyzio, who sponsored one of the prizes in this competition, namely the Dark Star Nebula Battleship. I would like to thank everyone who voted for my model and Martin S. (Mr.Dyzio) for the additional prize.

poniedziałek, 18 czerwca 2012

SMA BSC 2012 Diorama – 6

Prace nad podstawką ruszyły do przodu. Zamontowałem na stałe mostek i wypełniłem szpary przy nim. Zapoczątkowałem malowanie podłoża i dodawanie roślinności, zaczynając od mchu.
Work on the base moved forward a bit. I’ve mounted the bridge and filled the cracks by him. I gradually began to paint surface and I’ve started adding vegetation, beginning with the moss.

SMA BSC 2012 Sci-Fi – 4

Za wyjątkiem przedniej szybki, pojazd jest już całkowicie złożony. Pozostało do wykonania drobne brudzenie wieńczące prace.
The ship is almost put together except to the front leans. It only needs some weathering and it will be ready.