piątek, 24 października 2014

The Untamed - I

Na forum SMA trwa projekt grupowy o tematyce filmowej i telewizyjnej. Ja postanowiłem wziąć udział z figurką Aragorna wydaną przez Andrea Miniatures. Niestety z braku czasu dopiero, co udało mi się położyć podkład, ale mam nadzieje, że wkrótce uda mi się nadgonić zaległości.
Lately on SMA forum there is Modeling the Movies Group Build in which I decided to take part with Aragorn figure released by Andrea Miniatures. Unfortunately because I’ve been busy lately I only managed to assemble it and prime it. But I hope to make up the lost time soon.

poniedziałek, 13 października 2014

Podręczny Stojak Modelarski/Painting Tools Stand

Jedną z kolejnych rzeczy, które ostatnio znalazły się na moim warsztacie jest „stojak” z firmy Hobby Zone. Stojak ten mieści cztery farby lub specyfiki, sześć pędzli lub narzędzi oraz kubeczek z wodą lub jakimś innym środkiem czyszczącym. Otwory pod farby pozwalają na przechowywanie różnego rodzaju farb i chemii dzięki dwóm średnicom otworów. Otwory pod pędzle i narzędzia też są dość duże, dzięki czemu nie będziemy mieli problemu by trzymać w nich rzeczy o grubych uchwytach. Stojak też znacząco zmniejsza prawdopodobieństwa przewrócenia któregoś z pojemników i wylania jego zawartości.
Another thing that found its place on my workbench is painting tool stand from Hobby Zone. It allows to keep inside four bottles of paint or other type of chemistry. Six brushes or other kind of tools. One cup for water or other solvent. Thanks to two sizes of holes you can store different types of jars. Holes for brushes or tools are rather big which will allow you to put there even those with rather thick handle. Stand also minimizes the danger of tipping over jars and spilling its content.

Jako, że ja raczej nie używam kubeczka, a małych tacek firmy Mr.Hobby to postanowiłem trochę zmodyfikować stojak na moje potrzeby. Wywierciłem otwory w części przeznaczonej na pędzle/narzędzia tak by była ona demontowana. W otworach osadziłem magnesy neodymowe, a w otworze na kubek umieściłem krążek z balsy o grubości 1 cm. Dzięki temu krążek można wyjąć, górną cześć uchwytu domontować na magnes.
As I rather use Mr. Hobby paint trays instead of a cup I decided to modify the stand for my needs. I drilled holes in the section designed for tools. In the holes I’ve put neodymium magnets which allow me to mount and dismount the upper part of the holder. In the hole for cup I’ve put 1cm thick balsa disc. Thanks to this I can take out the disc and mount the upper part of the holder whenever I want.
Te modyfikacje pozwalają wykorzystywać stojak na dwa sposoby. Dzięki czemu idealnie nadaje się na moje potrzeby podczas robienia zabrudzeń na modelach.
Those modifications allow me to use the stand in both ways. Which is great when I’m doing weathering on my kits.
Stojak można nabyć Tutaj. Polecam.
The stand is available Here. I recommend it.

sobota, 4 października 2014

Zakupy/Shopping

Część dzisiejszych zakupów.
Part of today's shopping.