wtorek, 20 listopada 2012

Szpachlówka / Putty

Ostatnio podczas robienia modelu zorientowałem się że skończyła mi się szpachlówka. Więc zamiast specjalnie wybierać się do sklepu modelarskiego tylko po szpachlówkę postanowiłem zrobić ją samemu. A sposobem jej przygotowania postanowiłem się podzielić.
Recently while making a model I realized I ran out of putty. So instead of making a special trip to the hobby shop just for putty I decided to make it myself and share the way how I prepared it.
W celu zrobienia szpachlówki wykorzystałem kawałki starych ramek od modelu, które dość drobno pociąłem.
In order to make putty I used pieces of old frames from models, which I cut very finely.
Następnie przygotowałem pojemnik na szpachlówkę. Niewielki szklany słoiczek nadaje się do tego najlepiej i w tym celu wykorzystałem stary słoiczek po Mr. Dissolved Putty.
Then I prepared container for putty. A small glass jar is most suitable for this and I used old jar after Mr. Dissolved Putty which I had.
Drobne kawałki i ścinki plastiku wsypałem do słoiczka. Ważne by nie było ich więcej niż pół słoiczka.
I’ve put all the previously prepared pieces of plastic in to the jar. It’s important not to fill more than half of jar.
Całość zalałem rozpuszczalnikiem Nitro, ale może być każdy inny który rozpuści plastik i nie spowoduje ścinania się farby. Rozpuszczalnika nalałem tylko tyle by zakryć kawałki plastiku i pozostawiamy na parę godzin by plastik się rozpuścił.
Everything was flooded Nitro solvent, but you can use any other solvent which will dissolve plastic and will thin paints. I’ve poured just enough to cover the pieces of plastic and left it for few hours to dissolve the plastic.
Rozpuszczony plastik tworzy dość zbitą i jednolitą masę która już w takiej postaci można wykorzystywać do szpachlowania po dokładnym rozmieszaniu i odparowaniu nadmiaru rozpuszczalnika. Jednak by całość przyśpieszyć ja dodałem szary podkład samochodowy do 2/3 pojemności słoiczka. Mi bardzo często zdarza się szpachlować modele z szarego plastiku oraz takie które już były pokryte podkładem, więc w celu zróżnicowania koloru szpachlówki by dokładnie było widać gdzie jest nałożona, do słoiczka dodałem kilka kropel zielonej farby firmy Humbrol. Jeśli komuś szary kolor szpachlówki nie przeszkadza to nie ma potrzeby dodawać farby.
Dissolved plastic creates quite compact and homogeneous mass which already in that form may be used as putty after mixing and evaporation of excess solvent. However, in order to accelerate and facilitate this process I added a gray auto primer to fill the jar in 2/3. I very often use putty on gray plastic models and those that have already been covered in primer. So in order to diversify the color of putty to be seen exactly where it is applied, I add to jar few drops of Humbrol green paint. If you don’t mind having gray putty just don’t add paint.
Po dodaniu wszystkich składników, całość dokładnie wymieszałem do momentu uzyskania jednolitej masy. Tym oto sposobem szpachlówka jest gotowa.
After adding all the ingredients I mix everything until I get even mass and the putty is ready.
Na poniższych zdjęciach widać szpachlówkę nałożoną na model jeszcze przed obróbką.
The following pictures show putty applied on to a kit before it was sanded.

A oto wyszlifowany model.
Here is the same kit after sanding.

Zrobienie takiej szpachlówki jest nie tylko proste ale też szybkie i tanie, a wszystkie elementy potrzebne do jej przygotowania zreguły znajdują się na wyposażeniu naszego warsztatu modelarskiego. Ze względu na fakt iż ta szpachlówka jest w dużej mierze wykonana z plastiku to po wyschnięciu jest ona bardzo łatwa w obróbce przy użyciu wszelkiego rodzaju narzędzi. Niewielką trudność może jedynie stanowić sposób jej nakładania, bo potrafi się ciągnąć. Jednak po kilku użyciach łatwo wypracowuje się technikę jej łatwego nakładania.
Making this putty is not only easy but also fast and cheap. All the elements needed for its preparation you can usually find at you workbench. Due to the fact that this filler has a large amount of plastic after drying it is very easy to work with. It can cause some difficulties during application (if it’s dense) because it can very elastic and leave some fibers. But after a few uses you will easily learn a way on how to apply it without those fibers.