niedziela, 26 maja 2013

Crown of the Libyan Revolution - 1/10

Ostatnio skończyłem popiersie firmy Tartar Miniatures o nazwie Crown of the Libyan Revolution. Przedstawia ono Libijskiego wojownika a wzorowane jest na tym zdjęciu:
Recently I finished the bust of Tartar Miniatures called the Crown of the Libyan Revolution. It presents a Lebanese fighter and it’s based on this photo:

Popiersie wykonane jest w żywicy w skali 1/10. Chcąc lepiej wyeksponować popiersie chciałem zrobić nietypową podstawkę, ale nawiązującą do popiersia.
Bust is made in resin at 1/10 scale. For better presentation of the bust I wanted to make a unique base, but referring to the bust.
A oto efekty:
And here are the effects:


sobota, 25 maja 2013

CSS Hunley - 1/35

Dziś skończyłem model, który dość długo czekał na swoją kolej. Jest to model pierwszej łodzi podwodnej, która zatopiła okręt. CSS Hunley powstał podczas wojny secesyjnej. Zbudowany został przez siły południa w celu odblokowania oblężonego Charleston. Model pochodzi z zestawu firmy Verlinden w skali 1/35. Całość wykonana jest z żywicy, poza trzpieniem, na którym umocowana jest torpeda. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji postanowiłem dodać dodatkowy łańcuch podtrzymujący trzpień mocujący torpedę.
Today I finished a model, which was waiting for his turn for a long time. This model represents first submarine which sank a ship. CSS Hunley was created during the American Civil War. It was built by the South in order to break the sea siege of Charleston. Model comes from Verlinden set in 1/35 scale. It’s made in resin except the stem which the torpedo. Based on the collected documentation I decided to add an extra chain to hold the torpedo stem.
sobota, 11 maja 2013

SMA BSC Popiersie/Bust - III

Pracę nad popiersiem ruszyły do przodu. Kurtka jest już w duże mierze pomalowana.
Work on the bust moved forward. The jacket is almost finished.


piątek, 10 maja 2013

Dom / House

Kilka zdjęć starego domu, które mogą posłużyć za dokumentacje.
Few pictures of an old house, which can be used for documentation.