środa, 28 grudnia 2011

Prezent Świąteczny/ Christmas Gift


W tym roku pod choinką znalazłem książkę F.A.Q. 2 of the AFV painting techniques autorstwa Mig'a Jimenez'a. Jest to książka której pierwszą cześć próbowałem zdobyć od jakiegoś czasu, a odkąd została zapowiedziana druga część, bardzo chciałem ją dodać do mojej kolekcji. Tymczasem otrzymałem ją od Mikołaja, któremu bardzo dziękuje. Już zacząłem ją czytać i jak tylko skończę, to podzielę się wrażeniami na jej temat.

This year I found a book under the Christmas tree and it was FAQ 2 of the AFV painting techniques by Mig Jimenez. This is a book which first part I tried to get for some time, and since the second part was announced to be released, I wanted to add it to my collection. Meanwhile, I received it from Santa Claus, whom I thank very much. I already started to read it and as soon as I'll finish, I'll share my opinion on it with you.

poniedziałek, 26 grudnia 2011

Perfect Painting Guide 2


Tuż przed świętami otrzymałem książkę Perfect Painting Guide 2 autorstwa Nobuyoshi Ochi, który to występował w kilku programach z serii Plamo Tsukurou. Książka omawia bardzo szczegółowo sposób użytkowania aerografu oraz jego czyszczenia. Znajdziemy w niej sposoby uzyskiwania cieniowania metodą preshading'u oraz post-shading'u. Przedstawiono w niej różne rodzaje farb wraz ze sposobem ich rozcieńczania. Jeden z działów obrazuje sposoby maskowania przy użyciu taśm oraz różnych rodzajów maskoli. Dokładnie omówiono możliwości nakładania kalkomanii oraz polerowania modeli w celu uzyskania wysokiego połysku na skończonym modelu. Ciekawe są też sposoby modyfikowania modeli czy też robienia małych dioram. Książka ta jest godna polecenia nie tylko początkującym modelarzom, ale również tym doświadczonym.

Just before Christmas I received a book Perfect Painting Guide 2 by Nobuyoshi Ochi, whom appeared in several programs from Plamo Tsukurou series. The book discusses in great detail airbrush usage and cleaning. We also find in it the explanation of pre-shading and post-shading method. It presents various types of paints, along with the way their dilution. One of the sections illustrates the ways of masking with tape and using different types of masking fluids. It also thoroughly discussed the ways of applying decal and polishing of kits to achieve a high gloss finish. There are also discussed ways of modifying the models and making small dioramas. I highly recommend this book not only to novice modelers, but also to those experienced ones.

Zbiorniki firmy Wave / Tanks from Wave


Firma Wave posiada w swojej ofercie bardzo dużo zestawów części zamiennych i dodatkowych do modeli z serii Gundam. Wśród nich znajdują się zestawy dodatkowych zbiorników, jestem posiadaczem dwóch z nich: L i S. Zbiorniki te świetnie nadają się do wykorzystania w większych skalach, jako elementy wyposażenia warsztatu lub elementy podstawki. Każdy zestaw zawiera, co najmniej dwa zbiorniki. Zestawy te - tak jak inne oferowane przez firmę Wave - są godne polecenia w celu wzbogacenia podstawek i modeli z serii S-F i nie tylko.

Wave company has in their offer a lot of kits of spare and additional parts for Gundam series models. Among them are sets of additional tanks, I have two of them: L and S. These tanks are great for use in larger scales, as part of workshop equipment or elements of base. Each set contains at least two tanks. These kits - as others offered by Wave - are advisable in order to enrich the bases and models of the SF series and more.

sobota, 3 grudnia 2011

Szkielet anatomiczny / Figure armature

Szperając w japońskim sklepie internetowym trafiłem na szkielet do robienia figurek dla rzeźbiarzy. Produkt ten jest zrobiony przez firmę Wave i z opisu wynika, że jest w skali 1/8. Wysokość całego szkieletu to jednak około 19cm, więc jest to bardziej skala 1/9 czy 1/10. Wszystkie elementy wykonano z plastiku na jednej ramce. Szkielet posiada połączenia kulkowe, umożliwiające łatwe ustalenie i ustawienie pozy figurki, którą chcemy wykonać. Ze względu na niewysoką cenę produkt ten jest godny uwagi osób rzeźbiących figury, które nie lubią bądź też nie chcą wykonywać szkieletu bazowego samemu.

Lurking thru a Japanese online store I came across a skeleton for sculptors that make their own figures. This product is made by the Wave company and the in the description it says it’s in 1/8 scale. However, the height of the entire skeleton is about 19cm, which means it is more 1/9 or 1/10 scale. All components are molded in one plastic frame. The skeleton has a ball joints which makes it easy to determine and set a posture of the figure you want to make. Because of the low price of the product is a good choice for sculptors who do not like or do not want to make the frame them self.

wtorek, 29 listopada 2011

Falke + diorama cz.6 / Falke + diorama part.6

Po dość długim czasie udało mi się niemalże skończyć przyczepkę pod Falka. Dojdą jedynie drobne dodatki, np. narzędzia leżące na niej, itp.. Najpierw użyłem na niej tych oto filtrów.

After quite a long time I managed to almost finish the trailer for Falke. Only minor add-on’s left, such as tools lying on it, etc.. First, I used these here filters.


Po ich dokładnym wyschnięciu nałożyłem wasz z farby olejnej koloru Brawn Van Dyke, a następnie używając metody „biedronki” zrobiłem zużycia i efekt odbarwień farby, używając również farb olejnych.

When it thoroughly dried I’ve laid some few washes of oil paint Brawn Van Dyke, and then using the "spot" method I did discoloration of paint, also using oil paints.


Następnie użyłem specyfików firmy AK-Interactive do zrobienia zacieków paliwa oraz plam po rozlanym oleju.

Then I used products from AK-Interactive company for fuel stains and spots of spilled oil.


Na koniec wszystkie ranty w miejscach, gdzie znajdowały się odpryski przetarłem grafitem, w celu uzyskania metalicznego efektu dodającego całości realizmu.

At the end of all edges where there was chipped paint I rubbed with graphite, in order to achieve a metallic effect, adding realism.


A tak oto przyczepka wygląda na chwilę obecną.

And this is how the trailer looks at for the moment.Wszelkie uwagi mile widziane.

All comments are more than welcome.

piątek, 21 października 2011

Konkurs SMA 2011 / SMA 2011 ContestKilka dni temu otrzymałem paczkę z nagrodami, które zdobyłem w konkursie na forum Scale Model Addict. Startowałem tam z modelami:
- MQ-1, Predator którym zająłem trzecie miejsce w kategorii lotniczej
- Ithandirem, który zajął drugie miejsce w kategorii figurki,
- School Girl with Hamster Gun, która zajęła trzecie miejsce w kategorii figurki
Konkurs odbywa się wiosną wiec zachęcam wszystkich do wzięcia w nim udziału. Kolejny już wkrótce.

Few days ago I received a package with prizes from Scale Model Addict model competition. I participated with:
- MQ-1 Predator which took 3 place in Air category
- Ithranditr which took 2 place in figure category
- School Girl with Hamster Gun which took 3 place in figure category.
Contest takes place spring each year and I encourage everyone to take part in it. Next contest is going to be soon.

piątek, 14 października 2011

Weathering a Sdkfz 222 in one hourWeathering a Sdkfz 222 in one hour - Jest to kolejna płyta DVD z instruktarzem w zakresie brudzenia i postarzania pojazdów. Tym razem twórcy pokazali wszystkie techniki omawiane na wcześniejszych płytach na przykładzie Sd.Kfz. 222. Całość filmu jest nakręcona w jednym ujęciu, tak by zobrazować, iż na poprzednich płytach nic nie zostało pominięte. W odróżnieniu od poprzednich pozycji tutaj nie ma narracji, a jedynie w kluczowych momentach ważne informacje są przedstawione w postaci napisów. Podczas filmu często pojawia się mniejsze okienko, w którym przedstawiono zastosowanie tej samej techniki, ale na poprzednich płytach.
Jest to bardzo ciekawa pozycja, która udowadnia, że posiadając wprawę można wykonać ładny model w naprawdę krótkim czasie. Jednak, jeśli ktoś posiada poprzednie wydania tej firmy i uważa, że wszystkie informacje na temat przedstawianych technik są tam zawarte, może śmiało pominąć tę pozycję w swoim zbiorze.

Weathering an Sdkfz 222 in one hour - This is another DVD from Ak-Interactive on weathering and damaging vehicles. This time the authors have shown all the techniques discussed on previous albums on Sd.Kfz. 222.The whole movie is filmed in one shot so as to illustrate that, on previous albums nothing omitted. In contrast to the previous position on this one there is no narration and only in the key moments important information is presented in the form of subtitles. Often in the film appears smaller window in which is presented same technique but from previous albums.
It is a very interesting item showing that with skill you can do a really good model in a short time. But if someone has a previous position of the company and believes that all information on the techniques presented there are showed than he can safely skip this item in his collection.

Ma.K in SF3D vol. 2 – The Strahl Force Strikes BackMa.K in SF3D vol. 2 – The Strahl Force Strikes Back autorstwa Max’a Watanabe jest drugą książką z tej serii. Podobnie jak w części pierwszej znaleźć w niej można dokładny opis montażu oraz sposoby malowania zestawów. Tym razem omówiono siły Strahl, czyli przeciwników najemników. W tomie znajdziemy opis takich modeli jak: P.K.H. 103 Nutcrucker, Krote, różne wersje i modyfikacje Krote oraz Hornisse. W poprzednim tomie, jako dodatek załączona była płyta wraz ze wszystkim zdjęciami z książki, w tym tomie znajdują się natomiast kalkomanie do wykorzystania na modelach sił Strahl. Tę pozycję również gorąco polecam miłośnikom i nie tylko całej tematyki Maschinen Kriger.

Ma.K In SF3D Vol 2 - The Strahl Force Strikes Back by Max Watanabe is the second book in the series. Like the first part you can found inside detailed description of assembly and painting process of few kits. But this time it discusses Strahl forces, the opponents of mercenaries. In this volume we find such models as PKH 103 Nutcrucker, Krote, different versions and modifications of Krote and Hornisse. In the previous volume there was attached CD with all photos that were in the book. In this volume we can find sheet of decals which can be used on Strahl forces kits. I also highly recommended this position to all fans of the whole Maschinen Kriger theme.

środa, 5 października 2011

Linki / Links

Blogi/ Blogs:

Steel Demons - Scale modelling
Blog tworzony przez Przemysława Szymczyka i poświęcony różnego rodzaju modelom.
Modeling blog created by Przemysław Szymczyk and dedicated to all kinds of modelling

Mersea John's Models
Blog tworzony przez John Simmons i poświęcony różnego rodzaju modelom.
Modeling blog created by John Simmons and dedicated to all kinds of modelling

Maschinen Kruger
Blog tworzony przez Maschinen Kruger i poświęcony tematyce Ma.K
Modeling blog created by Maschinen Kruger and dedicated to Ma.K

Sergey Popovichenko Finished Works/Sergey Popovichenko WIP
Blogi tworzone przez Sergey Popovichenko i poświęcony tematyce figurkowej
Modeling blogs created by Sergey Popovichenko and dedicated to figures

Military models from rainy Bergen:)
Blog tworzony przez Roman Volchenkov i poświęcony tematyce pancernej
Modeling blog created by Roman Volchenkov and dedicated to armor

Kawiarenka Modelarska
Blog poświęcony głównie tematyce pancernej i lotniczej
Modeling blog dedicated mainly to armor and airplanes.

NeechArt
Blog poświęcony grafice
Blog dedicated to graphics.

Malowany Żołnierzyk
Strona tworzona przez Marcina Łukawskiego poświęcona wszelkim aspektom modelarskim.
Site created by Marcin Łukawski and dedicated to different types of modeling.

Camo’s Corner
Blog tworzony przez Ken’a Abrams’a poświęcony głownie broni pancernej.
Modeling blog created by Ken Abrams and dedicated to armor modeling.

Mig Jimenez Modeling Blog
Blog tworzony przez Mig’a Jimenez’a poświęcony broni pancernej.
Modeling blog created by Mig Jimenez and dedicated to armor modeling.

Scratchmod - the art of Destruction
Blog tworzony przez Rob’a Ferreira’e i poświęcony głównie zniszczonej broni pancernej.
Modeling blog created by Rob Ferreira and dedicated to destroyed armor.

Sven Harjacek Scale Models
Blog tworzony przez Sven'a Harjacek'a.
Modeling blog created by Sven Harjacek.

Perspectives in Miniature
Blog tworzony przez Calvin’a Tan’a i poświęcony figurkom.
Modeling blog created by Calvin Tan and dedicated to figures.

Master Models
Blog tworzony przez Apoloniusza Musiałka i poświęcony różnym dziedzinom modelarskim.
Modeling blog created by Apoloniusz Musiałek and dedicated to all kind of modeling.

Rollingstone Model Miniatures
Blog poświęcony głownie broni pancernej.
Modeling blog dedicated mainly to armor modeling.

Nataliiwhite
Blog poświęcony lalkom
Blog dedicated to dolls.


Sklepy i producenci / Shops and Manufacturers

http://www.hobbyzone.pl/en/

Hobby Zone
Producent akcesori dla modelarzy i hobbystów.
Manufacturer of accessories for modelers and hobbyists.

http://www.mirage-hobby.pl/
Mirage Hobby
Producent modeli plastikowych.
Manufacturer of plastic model kits.

http://lootpile.eu/index.php?route=common/home

lootpile.eu
Producent farb oraz pędzli.
Paint and brush company.

http://www.nutsplanet.com/

Nutsplanet
Producent figurek.
Figure company

http://magazine.scalemodeladdict.com/

Scale Model Addict Magazine
Wydawca magazynu modelarskiego.
Editor of modeling magazine


http://www.dariusminiatures.com/
Darius Miniatures
Producent figurek i podstawek z 2 Wojny Światowej.
Manufacturer of figures and bases from 2 World War


Pedestal
Producent podstawek.
Base manufacturer .


http://armorfarm.com/

Armor Farm
Producent rośliności oraz dodatków do dioram.
Manufacturer of vegetation and elements for dioramas.


http://www.tartarminiatures.com/

Tartar Miniatures(site) Tartar Miniatures(blog)
Producent figurek i popiersi z różnej tematyki.
Manufacturer of figures and bust of different topic.

Mantis Miniatures
Producent figurek współczesnych oraz z okresu II Wojny Światowej.
Manufacturer of figures dedicated to Second World War and modern warfare.


http://www.sciborminiatures.com/

Scibor Miniatures
Producent figurek z tematyki Fantazy.
Manufacturer of figures dedicated to Fantasy.


http://www.amazingmodeler.com/

Amazing Figure Modeler
Wydawca magazynu modelarskiego.
Site of modeling magazine editor.

Fora / Forums
Figurki.org
Forum modelarskie poświęcone figurkom.
Modeling forum dedicated to figures.

CLUBHOUSE
Forum modelarskie poświęcone głownie tematyce filmowej, Science-Fiction i Fantazy.
Modeling forum dedicated mainly to Movies, Science-Fiction and Fantasy.

Scale Model Addict
Forum modelarskie poświęcone wszelkim aspektom modelarskim.
Modeling forum dedicated all genres.

Mig Production Forum
Forum modelarskie działające pod firmą Mig Productions.
Modeling forum working under Mig Productions Company.


Inne / Others
Plamo Tsukurou
Link do odcinków Japońskiego programu modelarskiego znajdującego się na Youtube.
Link to list of Japanese modeling show (YouTube)

Mariusz Gandzel
Strona poświęcona twórczości Mariusza Gandzela.
Site dedicated to the work of Mariusza Gandzela.

Conny Valentina
Strona poświęcona twórczości Conny Valentina.
Site dedicated to the work of Conny Valentina.

Old Bastards Clan - Gaming Community
Strona klanu sieciowego OBC.
Site of OBC gaming clan.

Galeria / Gallery

W tym dziale znajdują się skończone przeze mnie modele.

In this section you can find finished model kits.


La Ratatouille


Sentinel


Ford GT 40 Cartoon


Croatian Soldier


Eastern Defence - 1/35


Bitte Recht Freundlich - 1/35


HMS Zinnia – 1/350


Roman Aquilifer – Nutsplanet -54mm SD


Sigurts Roar


Roman Signifer 1/9


The Strider - 54mm


Spawacz/Welder


Grey Wizard


Escape from Castle Brunwald


Warsaw Uprising – 1/35


Dwarf Warrior - 1/9


Eastern Frontier - 1/35


John Snow - Bastard


Woof Woof "Oddball" - 1/12


Iron Man


Crown of the Libyan Revolution - 1/10


CSS Hunley - 1/35


German Tanker – 120-150mm


Helen - Scale120 - 1/20


Enlist Now!!! – 1/20 / Ma.K


Pojedynek / The Duel -54mm


Cylon Raider - 1/32


Red 2 - X-Wing - 1/48


School Girl with Hamster Gun - 54mm


Ithandir (bust) – 1/10


MQ-1 Predator UAV - 1/72


Rust In Peace - 1/24


Blast from the past


Cyborg Ninja - 1/6


Gundam XXXG-01SR2 - Bandai - 1/100


Swordfish II - Cowboy Bebop - Bandai - 1/72


Orc Bust


City Fights 44-45 - 54mm


Xanavi 350Z Nismo 1/24


Czekając na zdobycz - 1/35


Tachikoma - Ghost In The Shell - 1/24


Uchikoma - Ghost In The Shell - 1/24Red Tail - Cowboy Bebop - 1/72


Jigabachi AV - Ghost In The Shell - 1/72


Spider Tank - Ghost In the Shell (1st movie)


Briareos - Appleseed - 1/8


Czesio - Popiersie


Volgor "The Skull Hunter" - 54mm


Pirat - 1/5


Union Infantry Officer (Bust)


The Sage - Kapturnik