wtorek, 29 listopada 2011

Falke + diorama cz.6 / Falke + diorama part.6

Po dość długim czasie udało mi się niemalże skończyć przyczepkę pod Falka. Dojdą jedynie drobne dodatki, np. narzędzia leżące na niej, itp.. Najpierw użyłem na niej tych oto filtrów.

After quite a long time I managed to almost finish the trailer for Falke. Only minor add-on’s left, such as tools lying on it, etc.. First, I used these here filters.


Po ich dokładnym wyschnięciu nałożyłem wasz z farby olejnej koloru Brawn Van Dyke, a następnie używając metody „biedronki” zrobiłem zużycia i efekt odbarwień farby, używając również farb olejnych.

When it thoroughly dried I’ve laid some few washes of oil paint Brawn Van Dyke, and then using the "spot" method I did discoloration of paint, also using oil paints.


Następnie użyłem specyfików firmy AK-Interactive do zrobienia zacieków paliwa oraz plam po rozlanym oleju.

Then I used products from AK-Interactive company for fuel stains and spots of spilled oil.


Na koniec wszystkie ranty w miejscach, gdzie znajdowały się odpryski przetarłem grafitem, w celu uzyskania metalicznego efektu dodającego całości realizmu.

At the end of all edges where there was chipped paint I rubbed with graphite, in order to achieve a metallic effect, adding realism.


A tak oto przyczepka wygląda na chwilę obecną.

And this is how the trailer looks at for the moment.Wszelkie uwagi mile widziane.

All comments are more than welcome.