środa, 29 sierpnia 2012

Helen – Scale120 - 1/20

Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem tej o to figurki.
Recently I have become the happy owner of this figurine.
Jest to pierwsza figurka wydana przez nowopowstałą firmę Scale120. Można ją było zakupić na Letnim Wonder Festiwal. Pomimo, iż nie miałem okazji na nim być, to dzięki życzliwości Lincoln Wright’a stałem się jej posiadaczem. Jest to pierwsza figurka, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej.
This is the first figure released by the newly formed company Scale120. It was available for purchase at the Summer Wonder Festival. Although I did not have the opportunity to be there but thanks to the kindness of Lincoln Wright I was able to get one. This is the first figure, but all indications are that there will be more of them.
W pudełku znajduje się torebka z figurką i jej bronią.
In the box you will find a bag with a figure and its weapon.
Broń jest bardzo ładnie odwzorowana i posiada dużo szczegółów. Na odlewie znajdują się trzy nadlewki, które trzeba usunąć oraz szef, który przebiega od kolby do nadlewek.
The weapon is sculpted very well and it has a lot of details. On the cast there are three blocks which must be removed and a mould line which runs from the intake to the trigger area.
Figurka została bardzo ładnie wyrzeźbiona, uwzględniono znaczną ilość detali oraz bardzo realistyczne fałdy na ubiorze, dzięki którym postać jest bardzo „żywa”.
Figure is very nicely sculpted and it includes a significant amount of detail and very realistic folds in clothing, so that the character is very "alive".
Sama figurka posiada dwie nadlewki znajdujące się na podeszwach butów, które wymagają usunięć. Oprócz tego, niezbędne będzie usunięcie śladu podziału formy przebiegającego z boku figurki - od butów aż do szyi oraz między nogami i rękoma a tułowiem.
The figure itself has two intake blocks located on the soles of shoes that require removing. In addition, it will be also necessary to remove mould line which runs on the sides of the figure - from the shoes up to the neck and between the legs and the arms and torso.

Cała figurka jest odlana z żywicy i wykonana w skali 1/20. W zestawie znajdują się dwa bardzo dobrze odlane elementy, a nadlewki i miejsca podziału formy są łatwe do usunięcie (już sprawdzałem).
The whole figure is cast in resin and it’s in 1/20 scale. The set includes two very well-cast elements and the intake blocks and mould lines are easy to remove (already checked).
Figurkę tę polecam wszystkim fanom tematyki Maschinen Krieger oraz miłośnikom ładnie wykonanych figur.
I recommend this figure that to all Maschinen Krieger fans and enthusiasts of nicely done figures.

niedziela, 12 sierpnia 2012

Skrzynka modelarska – Modelers Chest

Jakiś czas temu natrafiłem na taką oto rzecz.
Some time ago I came across this.
Zdjęcie przedstawia profesjonalnie wykonaną skrzynkę modelarską pozwalającą nie tylko transportować narzędzia modelarskie, ale będącą zarazem stanowiskiem modelarskim. Skrzynki są produkowane przez hiszpańską firmę, a ich cena podawana jest niestety po uprzednim zapytaniu mailowym.
Photo shows professionallylly build modelers cheallowinging to not only to transport yoequipmentent but also it provides a work station. Those chests are manufactured by Spanish company and the price is given only after e-mail enqiery.
Pomysł na taką skrzynkę jest bardzo ciekawy i postanowiłem zrobić swoją - mniejszą i mniej profesjonalną wersję, ale taką która odpowiada moim potrzebom.
Idea of that kind of chest is really interesting so I decided to make one by my self which will fill my needs.
Do wykonania wykorzystałem drewnianą skrzynkę po Dremlu, którą czekał nieuchronny koniec. Jako że była ona używana na warsztacie, jej wygląd pozostawiał trochę do życzenia i pewne było, że będzie trzeba ją dokładnie oczyścić.
For making it I used woodenn chest which after Dremel tool whichI savedd from here doom. It was previously used in workshop and it was stained with grease and dirt so cleaning will be needed.

Przebudowy wymagało również wnętrze, tak by móc je optymalnie wykorzystać.
Interior also needed to be rebuild to optimize the usage of the space.
Po wymierzeniu wnętrza oraz rozplanowaniu nowych przegródek zakupiłem arkusz sklejki grubości 4mm do realizacji mojego planu. W celu jak najlepszego wykorzystania przestrzeni zrobiłem dwa uchwyty na farby Vallejo, które zostaną zamocowane na zawiasach.
After mesuring the interior and palaning out the compartments I bought 4mm thick sheet of plywood to make it. To use the spece inside in the best way I made two holders for Vallejo paints which will be mounted in side on hinges.
Z wnętrza skrzynki zdemontowałem istniejący pojemnik i wkleiłem półki ze sklejki do głównej części skrzynki. Z balsy wykonałem przegródki, które wkleiłem do wieka skrzynki. Następnie całość oczyściłem papierem ściernym z powstałych wcześniej zabrudzeń, a później zabezpieczyłem lakierem.
Inside compartments were dismounted and in their place I mounted to shelf from the plywood. From balsa wood I made briers which were glued inside the lid. Next I cleaned everything and then sealed it with gloss varnish.
Do otwieranych uchwytów na farby Vallejo przymocowałem kawałki gumki, które mają zapobiegać ich wypadaniu w momencie otwierania skrzynki, następnie zamontowałem uchwyty w skrzynce. Z kawałka pleksi wyciąłem arkusz o wymiarach wewnętrznych wieka, który przykryje przegródki z narzędziami oraz jednocześnie będzie pełnić funkcję podstawki, na której będzie można pracować (niewidoczny na zdjęciu).
To the compartments for Vallejo paints I added elastic band which will prevent paints from falling out during opening and then I mounted those compartments inside the case. Out of sheet of plexy glass I've cut out a piece that would fit inside the lid covering the compartments for tools and it will also be a work pad (not visible on the picture)
Na tylnej części skrzynki - przy użyciu szablonu - namalowałem logo oraz adres mojego bloga internetowego. Na dole skrzynki widoczne są zamontowane kawałki tworzywa, które pozwolą na to, by po otworzeniu wieka główna część była cały czas w pionie.
On the back of the chest I used stencil to paint the logo and address of my blog. At the bottom you can see to pieces of polymer attached as legs so that after opening the lid the rest of the box will be perpendicularly.
Na wieku znajduje się logo firmy Dremel, które jest wypalone w sklejce.
On the lid of the box there is burned out logo of Dremel company.
W środku, na pojemnikach na farby namalowałem loga for internetowych, na których się udzielam. Zostały one wykonane przy użyciu szablonów. Na zdjęciu widoczna jest podkładka z pleksi.
Inside on the paint compartments I've painted logos of forums I post on. They also were made using stencils. You can see the piece of plexi glass on this photo.
W skrzynce można zmieścić 20 farb Vallejo w otwieranych pojemnikach i co najmniej 16 farb innego typu w głównej części skrzynki. Liczba ta może być większa - uzależniona jest oczywiście od wielkości farb. Na zdjęciu widać przykładowe rozmieszczenie materiałów modelarskich.
In this chest you can put 20 Vallejo paint in the opening compartments and at least 16 paints of other type. The number of the paints can be bigger it all depends on the size of the paints. On this photo you can see sample setting of the modeling tools and paints.
Po podniesieniu pleksi widać przegródki wraz ze znajdującymi się w nich narzędziami.
After picking up the plexi glass you can see the tool compartment.