niedziela, 24 marca 2013

SMA BSC Łódź/Boat - II

Łódź jest posklejana w całość oraz pokryta podkładem. Całość wycieniowałem białym i ciemnym szarym podkładem. Tak przygotowany model czeka na kolor właściwy.
The boat is assembled and coated with primer. I pre-shaded and pre-highlighted it with white and dark gray primer. Thus prepared, the model waits for color.niedziela, 17 marca 2013

SMA BSC Figura/Figure - IV

Pierwsza sesja malowania twarzy.
The first session of face painting

Oraz pierwsze posiedzenie nad malowaniem podstawki.
And the first session of the base painting.


czwartek, 14 marca 2013

Scal Model Addict Magazine


Ostatnio na rynku modelarskim pojawiło się nowe czasopismo Scale Model Addict Magazine. Wywodzi się ono z forum modelarskiego Scale Model Addict (link tutaj). Magazyn ma się ukazywać co 2 miesiące, a jego forma jest inna od tej w czasopismach obecnie dostępnych. Nie znajdziemy w nim działów poświęconych w całości recenzjom modeli oraz omówieniom nowości na rynku. Cechą charakterystyczną dla Magazynu są natomiast kolumny, które będą pojawiały się cyklicznie jak np. Tales from the man Cave (tłumaczenie własne: Opowieści z męskiej jaskini ), From the ground up (tłumaczenie własne: Od ziemi w górę ), In Detail (tłumaczenie własne: W szczegółach), The War Room (tłumaczenie własne: Pokój Wojenny), Show & Tell (tłumaczenie własne: Pokaż i powiedz).
Lately on the market appeared a new magazine called Scale Model Addict Magazine. It originates from the modelling Board Scale Model Addict (link here). It will be a bimonthly magazine, and its form is different from magazines that currently available. There will be no sections devoted entirely to reviews and Discussions of new models on the market. A characteristic feature of the magazine, however, are the columns that will appear on a regular basis, such as Tales from the Man Cave, From the ground up, In Detail, The War Room, Show & Tell.

W Opowieściach z męskiej jaskini będą omawiane sposoby wykonywania poszczególnych elementów w modelu wraz z technikami ich uzyskania. Od ziemi w górę będzie omawiać sposób wykonania podstawek, zaczynając od podłoża wraz z roślinością i pozostałymi dodatkami, które możemy na nich znaleźć. W szczegółach to dział poświęcony dokładnemu omówieniu różnych technik modelarskich, opisanych krok po kroku wraz z dokumentacją zdjęciową. W Pokoju Wojennym omawiane będą techniki wykonywania modeli do systemów bitewnych. Dział Pokaż i powiedz poświęcony będzie omówieniu ciekawych modeli, które zostały zaprezentowane przez członków forum modelarskiego SMA.
In Tales from the Man Cave will be discussed how to create and make various elements on our models with the techniques on how to obtain them. From the ground up will discuss how to make bases, starting from the ground along with vegetation and other additives that can be found on them. In Detail section will discuss different modeling techniques, described step by step, along with photographic documentation. The War Room will discuss techniques used for battlefield systems models. Show and Tell column will be devoted to discussion of interesting models that were presented by members of SMA forum.

Oprócz wyżej opisanych stałych elementów czasopisma, w każdym numerze znadziemy dużą ilość artykułów dokładnie przedstawiających wykonanie modeli wszelkiego rodzaju. W numerze pierwszym omówiono:
• Włoską Tankietkę z miotaczem płomieni wykonaną przez Ken’a Abrams’a,
• KV- 8 z miotaczem płomieni wykonany przez Kyle’a Nelson’a,
• zardzewiały śmietnik wykonany przez Iain’a Hamilton’a,
• SBD-1 Dauntless’a w wykonaniu Chris’a Spalding’a,
• Królewskiego Tygrysa w 1/48 wykonanego przez Jose Luis’a Lopez’a Ruiz’a,
• Ketzer’a z serii Ma.K w wykonaiu Ken’a Abrams’a,
• dioramę Burden of Sorrow wykonaną przez Rick’a Lawler’a.

In addition to the above fixed elements of the magazine, each issue will have a large number of articles about model build of all genres. The first issue contains:
• Italian Tankette with flamethrower made by Ken Abrams,
• KV-8 flamethrower made by Kyle Nelson,
• Rusty Dumpster made by Iain Hamilton,
• SBD-1 Dauntless performed by Chris Spalding,
• King Tiger in 1/48 made by Jose Lopez Luis Ruiz,
• Ketzer from Ma.K series made by Ken Abrams,
• Burden of Sorrow diorama created by Rick Lawler.

Docelowo czaspismo będzie się ukazywać nie tylko w formie papierowej, ale również na nośnikach elektronicznych. Ciekawym dodatkiem dla osób, które dokonają prenumeraty będą filmiki instruktażowe.
Ultimately magazine will appear not only on paper but also in digital version. An interesting addition will be for people who made subscription and that will be instructional videos that will be available on the magazine site.

Poniżej zamieszczam link do strony internetowej Scale Model Addict Magazine, na której bezpłatnie można przejrzeć kilka wybranych stron oraz dokonać prenumeraty. http://magazine.scalemodeladdict.com/
Below is a link to a website Scale Model Addict Magazine, which can be viewed free of charge a few selected pages and make your subscription. http://magazine.scalemodeladdict.com/

Jest to czasopismo godne uwagi zatem gorąco je polecam.
It is therefore noteworthy magazine and I highly recommend it.

poniedziałek, 11 marca 2013

SMA BSC Figura/Figure - III

Figurka pokryta podkładem i gotowa do malowania.
Figure covered with primer and ready to paint. 

sobota, 9 marca 2013

SMA BSC Figura/Figure - II

Po zapodkładowaniu drobne poprawki były konieczne razem z wymianą oznaczeń na czapce, która jest Wehrmachtowska a mundur z SS.
After priming minor corrections were necessary together with exchange markings on the cap, which is Wehrmacht and the uniform is SS.

czwartek, 7 marca 2013

SMA BSC Łódź/Boat - I

Jako drugi model w tegorocznym konkursie na forum SMA zgłosiłem łódź podwodną CSS Hunley wypuszczoną przez firmę Verlinden. Zestaw ten zawierał dwie wersję – całej łodzi i do linii wodnej. Wersje do linii wodnej wykonałem już parę lat temu , a teraz nadszedł czas na pełną wersje.
As the second model in this year's competition for SMA contest I submitted submarine of CSS Hunley, which was released by Verlinden. This kit contains two version - the whole boat and the water line. I made the water line several years ago and now it's time for the full versions.

Zdjęcia modelu:
Pictures of the model:

SMA BSC Figura/Figure - I

W tegorocznej edycji konkursu modelarskiego na forum Scale Model Addict startuje z figurką przedstawiającą Niemieckiego oficera dywizji pancernej SS. Jest to żywiczny Garage Kit i niestety nie udało mi się ustalić producenta bo otrzymałem ją w prezencie, ale bez pudełka. Pewne jest to że była wzorowana na figurkach wypuszczonych przez firmę Fine Molds.
In this year's edition of the online hobby contest at Scale Model Addict a decided to make a figure of German SS Panzer Division Officer. It’s a Garage kit made in resin but unfortunately I was unable to determine the manufacturer because I received it as a gift without the box. What is certain is that this kit was based on figures released by Fine Molds.

Oto zdjęcia:
Here are the pictures:


wtorek, 5 marca 2013

Niedawne zakupy/Recent Purchases

Podczas weekendu spędzonego na X Międzynarodowym Festiwalu Modelarskim w Bytomiu 2013 zrobiłem zakupy na znajdujących się tam stoiskach. Oto co nabyłem:
I spent the weekend at the X International Festival of Plastic Scale Models Bytom 2013 where I made some purchase. Here's what I bought:

Podstawki zostały kupione od czeskiego producenta w bardzo atrakcyjnej cenie i jestem z nich bardzo zadowolony. Jeśli ktoś jest zainteresowany - oto link do tego producenta: Pedestal
Bases were purchased from the Czech manufacturer at a very attractive price and I'm very pleased with them. If anyone is interested - here is the link to the manufacturer: Pedestal


Wzbogaciłem również swoją kolekcję o brakujący film instruktażowy z Ak- Interactive oraz figurkę z Evolution Miniatures, którą planuję umieścić na dioramie.
I also enriched my collection with the missing instructional video from Ak-Interactive a figure from Evolution Miniatures, which I plan to put on a diorama.

Bytom 2013

X Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego Bytom 2013 dobiegł końca i była to pierwsza tak duża impreza modelarska, w której brałem udział. Co ciekawsze dwa z modeli, które wystawiałem zostały wyróżnione.
X International Festival of Plastic Scale Models Bytom 2013 came to an end and it was the first such major modeling event I attended. More interestingly, two of the models I exhibited were awarded.

poniedziałek, 4 marca 2013

Bytom 2013 cz.2

Zdjęcia z X Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego Bytom 2013.
Photos from X International Festival of Plastic Scale Models Bytom 2013.