piątek, 24 lutego 2012

Cylon Raider – Moebius Models – 1/32


Oto kolejny dodatek do mojej kolekcji. Tym razem jest to model z nowej serii Battle Star Galactica i przedstawia on Cylon skiego Raider a w skali 1/32. Wypuszczony on został przez firmę Moebius Models i skalą odpowiada wypuszczonym przez nich wcześniej Viper om Mk. II i MK. VII.
Here's another addition to my collection. This time it is a model of the new series Battle Star Galactica and it’s Cylon Raider in 1/32 scale. It was released by Moebius Models and scale corresponds to their pre released Viper Mk. II and MK. VII.

Instrukcja jest dość prosta, ale cały proces składania jest dobrze opisany przy pomocy tekstów i rysunków.
The instructions are pretty simple, but the whole building process is well described in text and drawings.


Sam zestaw składa się czterech ramek szarego plastiku i jednej przezroczystego. W zestawie znajduje się podstawka dla modelu z przezroczystego plastiku składająca się z 2 części, natomiast sam model składamy z 24 części z szarego plastiku i 3 części przezroczystych.
The set consists of four frames of gray plastic and one clear. Included is a base for the model from transparent plastic composed of two parts.
Model itself consists of 24 parts in gray plastic and 3 parts transparent.


Podstawka, wizjer oraz wnętrze silników.
Stand, front view window and the inside of engines.


Dolna cześć środka kadłuba górna część "głowy", boczne silniki, dysze tylnych silników, działka
The lower part of the center fuselage, upper part of the "head", side engines, rear engine nozzles, guns


Dolna cześć prawego skrzydła oraz wloty powietrza
The lower part of the right wing and air intakesDolna cześć lewego skrzydła dolna cześć "głowy" oraz silnik FDL
The lower part of the left wing and the lower part of the "head" and the FDL engine


Górna cześć kadłuba oraz obudowy silników.
The upper part of the hull and engine covers

W zestawie nie znajdziemy też żadnych kalkomanii. Sam model posiada wypukłe oznaczenia Cylon ów i jest możliwości ich zeszlifowania i zastąpienia dostępnymi w sprzedaży kalkomaniami. Jest to jednak kwestia sporna, gdyż w serialu nie widać, by oznaczenia w ogóle były na tych pojazdach, natomiast jeśli są widoczne, to wszystko wskazuje na to, że są lekko wypukłe i są w kolorze reszty pojazdu, a nie jak w pierwszej serii BSG czy grze - zielone, tak jak dostępne kalkomanie.
The model is nicely molded and judging by his appearance there should not be any problems with assembly and needs large amounts of filler. Thanks to the transparent elements it is possible to highlight the model, but the set does not contain any lights and you would have to prepare it yourself.

Model jest ciekawy i dość prosty do zrobienia. Śmiało polecam go fanom BSG jak i innym osobom, które chcą spróbować czegoś innego i wzbogacić swoją kolekcje o tą ciekawą pozycje.
The model is interesting and fairly simple to do. I do recommend it to any BSG fans as well as other modelers who want to try something different and expand their collections with the interesting item.

Model można kupić Tutaj
You can buy it Here

środa, 22 lutego 2012

Maschinen Krieger Profile2: Snake-Eye


Jest to druga książka z tej serii i tak jak poprzednia część została wydana przez Model Graphix, ma 64 strony, wszystkie zdjęcia są kolorowe. Treść jest w języku japońskim i posiada niewielką ilość dopisek w języku angielskim. Ten numer poświęcono egzoszkieletowi Snake-Eye. Podobnie jak pierwsza część, ta również rozpoczyna się od rysunkowej historyjki ze Snake-Eye w roli głównej. Następnie znajdujemy informacje na temat egzoszkieletu, za którymi zamieszczono dział poświęcony składaniu modelu wraz z możliwymi modyfikacjami i sposobem malowania. W środku książki znajdują się kolorowe tablice z różnymi wzorami kamuflażu, do których wykonania potrzebne są kalkomanie - również znajdujące się w książce. Kolejny dział zawiera artykuły na temat Snake-Eye, które były wcześniej publikowane w innych czasopismach. W następnym dziale zamieszczono zdjęcia modelki ucharakteryzowanej na pilota Snake-Eye, tak samo jak w przypadku pierwszej publikacji, na podstawie tych zdjęć również stworzono figurę, która została wypuszczona przez firmę Brick Works. Następnie omówiony jest zestaw figur wypuszczony przez firmę Hasegawa wraz z kolorowymi rysunkami przedstawiającymi inne wzory umundurowania. W książce znajdziemy również inną twórczość Kow Yokoyama’y, a mianowicie: model Alfy Romeo P3, Spitfire’a oraz innego modelu z serii Ma.K. Ostatni dział to zbiór rysunków, których motywem przewodnim jest Snake-Eye.
Podobnie jak poprzednia książka, ta także jest godna polecenia wszystkim fanom Maschinen Krieger. A dostępna jest np. Tutaj

This is the second book from this series and like the previous one it also was published by Model Graphix. It has 64 pages and all pictures are in color. Content is in Japanese and has a small amount of annotation in English. This number was devoted exoskeleton Snake-Eye. Like the first part, this also begins with a graphic story about Snake-Eye. Then we find information on the exoskeleton, which contains a section devoted to assembly of the model with possible modifications and a way of painting it. In the middle of the book there are included color plates with different patterns of camouflage, for which they are required decals - also found in the book. The next section contains articles on Snake-Eye, which were previously published in other journals. The next section contains pictures of models dressed like Snake-Eye pilot, as well as in the case of first publication, on the basis of these pictures figure was created and released by Brick Works. Then a set of figures released by Hasegawa with color drawings depicting different uniforms is discussed. The book will also find other work Kow Yokoyama namely: a model of the Alfa Romeo P3, Spitfire and another model from Ma.K series. The last section is a collection of drawings, of the Snake-Eye.
Like the previous book I highly recommended it to all fans of Maschinen Krieger. It is available
HERE

Kosutte-Ginsan & Dark Steel

Ostatnio stałem się posiadaczem dwóch ciekawych specyfików: jeden to Kosutte-Ginsan produkowany przez firmę Wave, drugi natomiast to Pigment Dark Steel produkowany przez firmę AK-Interactive.

Recently I came into possession of two very interesting things: one is Kosutte-Ginsan manufactured by Wave, and the other is a Dark Steel pigment produced by AK-Interactive.


Obydwa specyfiki są w postaci pigmentu/proszku, który wcieramy w powierzchnię i obydwa mają za zadanie imitować stalowe powierzchnie.

Both are in the form of pigment / powder which is rubbed into the surface, and both are designed to mimic the steel surface.

W przypadku produktu firmy Wave, powierzchnię trzeba pomalować najpierw czarną błyszczącą farbą, a następnie wetrzeć preparat przy pomocy wacika.

In the case of Wave's product, the surface must be painted a glossy black paint first, then rub with a cotton swab.

Po lewo powierzchnia przygotowana czarną błyszcząca farbą, po prawo nieprzygotowana powierzchnia.
On the left surface was prepared with gloss black paint on the right unprepared surface.

Natomiast pigment firmy AK-Interactive lepiej wygląda na powierzchni matowej.

While pigment form AK-Interactive looks better on matt surface.

Po lewo powierzchnia przygotowana czarną matową farbą, po prawo nieprzygotowana powierzchnia.
On the left surface of prepared matt black paint on the right unprepared surface.

Jak widać obydwa specyfiki dają bardzo ciekawe efekty. Pigment firmy AK-Interactive lepiej nadaje się do odwzorowywania ciężkiej lanej stali, natomiast firmy Wave do odwzorowania lżejszych toczonych lub walcowanych elementów.
Obydwa produkty są przydatne w warsztacie modelarskim, więc gorąco je polecam wszystkim, którzy muszą czasem odwzorować efekt stalowy.
As you can see both the specifics give very interesting results. AK-Interactive pigment is better suited for imitating heavy cast steel and by Wave for turned or rolled lighter elements.
Both products are useful in the modeling workshop, so I recommend them highly to all who sometimes have the need to reproduce steel effect.

Crown of the Libyan Revolution


Niedawno moja kolekcja powiększyła się o nowe popiersie, a mianowicie Crown of the Libyan Revolution. Zostało ono wyrzeźbione przez Alexander'a Deryabin'a, a wypuszczone przez firmę Tartar Miniatures. Popiersie składa się z jednego żywicznego elementu, a odlew jest najwyższej jakości, w skali 1/10. Na odlewie z jednej strony znajduje się ślad łączenia formy, jest on jednak łatwy do usunięcia. Popiersie odwzorowuje Libańskiego bojownika z tego zdjęcia.

Recently I added to my collection a new bust, namely the Crown of the Libyan Revolution. It was sculpted by Alexander Deryabin and released by Tartar Miniatures. The bust is made up of a one resin component and the cast is top quality, 1/10 scale. On side there is a trail from form connection, but it is easy to remove. Bust of the Lebanese revolutionist was based on this photo.Jak widać popiersie jest bardzo podobne do bojownika, którego przedstawia.

As you can see the bust is very similar to the fighter, which it represents.
Malowanie tego popiersia będzie dużą przyjemnością i gorąco polecam je wszystkim miłośnikom współczesnych konfliktów. Jest ono dostępne TUTAJ wraz z innymi produktami firmy Tartar Miniatures.

Painting of the bust will be very fun and I highly recommend it to all who love modern conflicts. It is available HERE along with other products Tartar Miniatures.