sobota, 20 lipca 2019

Nowe książki/ New books

Ostatnio nabyłem kilka nowych książek. Uzbrojenie Wermachtu tom 2 oraz Ilustrowana encyklopedia mundurów są świetnymi pozycjami, które ukazały się z nakładu wydawnictwa Vesper. Obie są warte uwagi osób zajmujących się tematyką historyczną.
Czarnobyl Spowiedź reportera oraz likwidatorzy Czarnobyla Nieznane historie to jedynie uzupełnienie mojej kolekcji związanej z Czarnobylem.

Recently I bought few new books. Wermacht Equipment Second book and Illustrated encyclopedia of uniforms where released by Vesper publications. Both are great source of information for people interested in history. 
Chernobyl Confession of reporter and Chernobyl liquidators unknown stories are just addition to my collection regarding Chernobyl. 

czwartek, 2 maja 2019

Purchases

Drobne nabytki na Moson Show 2019.
Few things from Moson Show 2019. 

Moson 2019

Kilka zdjęć z tegorocznego konkursu w Moson 2019.
Few photos from this year’s Moson Show 2019.