poniedziałek, 23 maja 2011

Zapory betonowe 1/35

Na potrzeby dioramy, którą zamierzam w przyszłości wykonać zrobiłem zapory betonowe typu Jersey w skali 1/35. „Matkę” wykonałem ze styroduru, a następnie przygotowałem formę, co pozwoliło na zrobienie większej ilości zapór zarówno z żywicy jak i z gipsu. Na zdjęciach znajdują się odlewy żywiczne, gipsowe oraz zapora „matka”.

For the purpose of dioramas, which I intend to do in the future, I made a concrete Jersey barrier in the 1/35 scale. "Mother" was made from styrodur, and then I prepared a mould, which allowed me to make more of them both in resin and gypsum. In the pictures there are cast from resin, plaster ones there is "mother" barrier.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz