piątek, 14 października 2011

Weathering a Sdkfz 222 in one hourWeathering a Sdkfz 222 in one hour - Jest to kolejna płyta DVD z instruktarzem w zakresie brudzenia i postarzania pojazdów. Tym razem twórcy pokazali wszystkie techniki omawiane na wcześniejszych płytach na przykładzie Sd.Kfz. 222. Całość filmu jest nakręcona w jednym ujęciu, tak by zobrazować, iż na poprzednich płytach nic nie zostało pominięte. W odróżnieniu od poprzednich pozycji tutaj nie ma narracji, a jedynie w kluczowych momentach ważne informacje są przedstawione w postaci napisów. Podczas filmu często pojawia się mniejsze okienko, w którym przedstawiono zastosowanie tej samej techniki, ale na poprzednich płytach.
Jest to bardzo ciekawa pozycja, która udowadnia, że posiadając wprawę można wykonać ładny model w naprawdę krótkim czasie. Jednak, jeśli ktoś posiada poprzednie wydania tej firmy i uważa, że wszystkie informacje na temat przedstawianych technik są tam zawarte, może śmiało pominąć tę pozycję w swoim zbiorze.

Weathering an Sdkfz 222 in one hour - This is another DVD from Ak-Interactive on weathering and damaging vehicles. This time the authors have shown all the techniques discussed on previous albums on Sd.Kfz. 222.The whole movie is filmed in one shot so as to illustrate that, on previous albums nothing omitted. In contrast to the previous position on this one there is no narration and only in the key moments important information is presented in the form of subtitles. Often in the film appears smaller window in which is presented same technique but from previous albums.
It is a very interesting item showing that with skill you can do a really good model in a short time. But if someone has a previous position of the company and believes that all information on the techniques presented there are showed than he can safely skip this item in his collection.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz