środa, 18 stycznia 2012

Maschinen Krieger Profile 1: Falke


Jest to pierwsza z serii książka poświęcona konkretnemu pojazdowi Ma.K. W tym przypadku jest to Falke. Książka wydana przez Model Graphix ma 64 strony, wszystkie zdjęcia są w kolorze. Cały tekst jest po japońsku z nieliczną ilością przypisów w języku angielskim. W książce znajdziemy krótką historyjkę rysunkową z Falkiem w roli głównej, następnie historię jego powstania oraz część główną. W pierwszym rozdziale opisano Falka wykonanego przez Kow Yokoyama’e w 2009, jest to model w zimowym malowaniu wraz z figurkami i przyczepką. Następnie omówione są wszystkie modele Falka, jakie ukazały się wraz z zestawem Hasegawa’y. Kolejny przedstawiony model to zielony Falke z 1983 roku również autorstwa Kow Yokoyama’y oraz omówienie, z jakich części i z jakich zestawów został stworzony Falk. Kolejną ciekawostką są kolorowe tablice dodatkowych malowań Falka, do których załączono kalkomanie na końcu książki. Później trafiamy na przypomnienie artykułu na temat pojazdu z 1983 roku z czasopisma Hobby Japan. Docieramy do jednego z najciekawszych działów publikacji, a mianowicie jak zbudować Falka. Znajdziemy w nim dokładne wskazówki, jak złożyć model z zestawu i na co zwrócić uwagę. W kolejnej części omówiono modele Lightining’a wraz z informacjami, w jaki sposób powstał pomysł na stworzenie Falka. Następny rozdział przedstawia sposób wykonania i malowania figurek z zestawu, po którym zamieszczono zdjęcia modelki w stroju pilota Falka. Na podstawie tych zdjęć powstała figurka wydana przez firmę Brick Works, którą omawiam TUTAJ. W ostatnich działach książki zaprezentowano natomiast kolekcję samochodów Kow Yokoyama’y w skali 1/43 oraz jego twórczość rysunkową nawiązującą do tematyki Ma.K.
Książka jest godna polecenia wszystkim fanom Ma.K a zwłaszcza tym, którzy chcą wykonać model tego pojazdu i szukają dodatkowych informacji na jego temat.
Książkę można nabyć chociażby TUTAJ, na stronie HLJ.

This is the first of a series of books dedicated to a particular Ma.K vehicle in this case Falke. The book published by Model Graphix has 64 pages, all pictures are in color, and all text is in Japanese with a small number of notes in English. In the book we find a short story in drawing with Falk in the lead role, and then there is a story of its creation. The first chapter describes Falk made by Kow Yokoyama in 2009, this kit is in winter painting with figures and trailer. Then there is a description of all Falk kits including Hasegawa’s one. Next model shown in this publication is in green paint shame from 1983 also made by Kow Yokoyama. After that there is description of which parts and from what sets was Falke created. Another interesting feature is the color plates for different Falke paint versions, accompanied by decals in the back of the book. Then we come to Flashback of the article about Falke from 1983 which appeared in Hobby Japan magazine. Probably most interesting sections of publications is how to build Falke where we can find in details how to make a Falke kit and what to look for during assembly process. The next section discusses kits of P-38 Lightening along with information on how the idea of Falk was born. Next chapter shows how to assemble and painting figures from the set, after which we find photos of a model dressed as a Falke pilot. Based on these images figure was released by Brick Works, which I reviewed HERE. . The last sections the book presents a collection of cars Kow Yokoyama's cars in scale 1 / 43, and his Ma.K art work.
The book is highly recommended to all fans Ma.K especially those who want to do a Falke kit and are looking for additional information about it.
The book can be purchased for example
HERE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz