poniedziałek, 18 czerwca 2012

SMA BSC 2012 Diorama – 6

Prace nad podstawką ruszyły do przodu. Zamontowałem na stałe mostek i wypełniłem szpary przy nim. Zapoczątkowałem malowanie podłoża i dodawanie roślinności, zaczynając od mchu.
Work on the base moved forward a bit. I’ve mounted the bridge and filled the cracks by him. I gradually began to paint surface and I’ve started adding vegetation, beginning with the moss.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz