środa, 29 sierpnia 2012

Helen – Scale120 - 1/20

Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem tej o to figurki.
Recently I have become the happy owner of this figurine.
Jest to pierwsza figurka wydana przez nowopowstałą firmę Scale120. Można ją było zakupić na Letnim Wonder Festiwal. Pomimo, iż nie miałem okazji na nim być, to dzięki życzliwości Lincoln Wright’a stałem się jej posiadaczem. Jest to pierwsza figurka, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej.
This is the first figure released by the newly formed company Scale120. It was available for purchase at the Summer Wonder Festival. Although I did not have the opportunity to be there but thanks to the kindness of Lincoln Wright I was able to get one. This is the first figure, but all indications are that there will be more of them.
W pudełku znajduje się torebka z figurką i jej bronią.
In the box you will find a bag with a figure and its weapon.
Broń jest bardzo ładnie odwzorowana i posiada dużo szczegółów. Na odlewie znajdują się trzy nadlewki, które trzeba usunąć oraz szef, który przebiega od kolby do nadlewek.
The weapon is sculpted very well and it has a lot of details. On the cast there are three blocks which must be removed and a mould line which runs from the intake to the trigger area.
Figurka została bardzo ładnie wyrzeźbiona, uwzględniono znaczną ilość detali oraz bardzo realistyczne fałdy na ubiorze, dzięki którym postać jest bardzo „żywa”.
Figure is very nicely sculpted and it includes a significant amount of detail and very realistic folds in clothing, so that the character is very "alive".
Sama figurka posiada dwie nadlewki znajdujące się na podeszwach butów, które wymagają usunięć. Oprócz tego, niezbędne będzie usunięcie śladu podziału formy przebiegającego z boku figurki - od butów aż do szyi oraz między nogami i rękoma a tułowiem.
The figure itself has two intake blocks located on the soles of shoes that require removing. In addition, it will be also necessary to remove mould line which runs on the sides of the figure - from the shoes up to the neck and between the legs and the arms and torso.

Cała figurka jest odlana z żywicy i wykonana w skali 1/20. W zestawie znajdują się dwa bardzo dobrze odlane elementy, a nadlewki i miejsca podziału formy są łatwe do usunięcie (już sprawdzałem).
The whole figure is cast in resin and it’s in 1/20 scale. The set includes two very well-cast elements and the intake blocks and mould lines are easy to remove (already checked).
Figurkę tę polecam wszystkim fanom tematyki Maschinen Krieger oraz miłośnikom ładnie wykonanych figur.
I recommend this figure that to all Maschinen Krieger fans and enthusiasts of nicely done figures.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz