piątek, 12 października 2012

Obicia / Scratches

Zdjęcia przedstawiają butle z gazami technicznymi, wiadrem, kawałkami blach etc. wraz z widocznymi na nich obiciami.
The pictures show the tanks with technical gases, bucket and some metal parts etc. along with visible scratches and paint chips.

1 komentarz: