czwartek, 2 stycznia 2014

Winter is Coming - II

Mała aktualizacja prac nad Johnem Snow.
Small update of the work on John Snow.

Skały – w trakcie malowania.
Rocks - during painting.

Wilk - jeszcze sporo pracy przy nim.
Wolf - still a lot of work to be done on him.

Bohater - spodnie, buty, kamizelka i kurtka pomalowane, a po wyschnięciu jeszcze będą wykończane i poprawiane w niektórych miejscach.
Hero - pants, boots, vest and jacket painted and after they dry some touch ups and correct to will be done to them.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz