poniedziałek, 23 czerwca 2014

Nagroda firmy Andrea Miniatures/ Andrea Miniatures Award

Na III Festiwalu Malarstwa i Rzeźby Figurkowej 2014 moja praca Escape from Castle Brunwald otrzymała medal od firmy Andrea Miniatures.
On III Painting and Sculpt Festival 2014 my Escape from Castle Brunwald received Andrea Miniatures medal.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz