sobota, 30 sierpnia 2014

Weekendowe Malowanie/Weekend Painting

Dziękuje wszystkim za udany dzień wspólnego malowania i bardzo miłe towarzystwo.
Thank you every one for a great spent together on painting in great group.
Przez moje gapiostwo nie robiłem żadnych zdjęć w trakcie dnia. Całe szczęści koledzy byli bardziej czujni:
Unfortunately I forgot and I didn’t make any photos during the day. But my friends thankfully did:
https://www.facebook.com/#!/raspberryi/posts/366523443500644
https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=10202402572858227&set=a.3612310678989.129641.1610444098&type=3&theater
To małe zdjęcia na koniec dnia tego, co ja malowałem.
Here are small photos of the stuff that I did.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz