niedziela, 2 lipca 2017

Artyści, do dzieła!/Artists, to the work!

Ostatnio otrzymaliśmy z małżonką nagrody za konkurs czasopisma Super Model, Artyści, do dzieła!.
Recently we received with my wife prizes for the Artists, to the work! Contest organized by Super Model magazine.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz