poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Lord of Lion – Nutsplanet – 1/10

Lord of Lion jest drugim popiersiem wydanym przez firmę Nutsplanet, a zarazem drugim przedstawiającym postać z serii „Pieśń Lodu i Ognia” czy też serialu Gra o Tron. Tym razem przedstawia ona Tywin’a Lannister’a, którego w serialu gra Charles Dance. Podobieństwo do aktora jest uderzające i jest jeszcze lepsze niż w przypadku Johna Snow.
Lord of Lion is second bust released by Nutsplanet company and a second one representing character from series “Song of Ice and Fire” or the series Game of Thrones. This time it represents Tywin Lannister which is played in the series by Charles Dance. Resemblance to the actor is stunning and probable even better then John Snows.

Tak jak i poprzednie popiersie to też wykonane jest z żywicy w skali 1/10, tak samo też zostało ono wyrzeźbione przez Jun-Sik Ahn, a box-art pomalował Meyong-ha Hwang.
Just like the previous bust this one is also in 1/10 scale and it’s also sculpted by Jun-Sik Ahn. Box-art was also painted by Meyong-ha Hwang.


Popiersie otrzymałem w tej samej paczce, co Johna Snow, tak, więc było ono dobrze zabezpieczone do transportu, a przesyłka była szybka. W środku tak samo znajdowało się ten sam typ niebieskiegopudełka stosowanego przez firmę Nutsplanet do wszystkich swoich produktów.
I received this bust in the same package as John Snow, so it was also well packed for transport and the shipment was quick. Inside I found the same type of box used by Nutsplanet company for all of their products.Po otworzeniu w środku pudełko wyłożone jest czarną gąbką zabezpieczającą elementy. Ten zestaw składa się z trzech części: torsu, głowy, podstawki.
After opening the box is laid out with black foam to protect all the pieces. This kit contains 3 gray resin elements: torso, head and plinth.


Popiersie przedstawia Tywina Lannistera w swojej rodowej zbroi zdobionej dużą ilością ornamentów, jaki elementami nawiązującymi do herbu rodziny, czyli lwa.
Torso represents Tywin Lannister in his family armor decorated with lots of ornaments and details which refer to Lannister family crest - Lion.

Podstawka tak jak w przypadku Johna Snow nie jest tylko sposobem umocowania popiersia do innej podstawki. Pozwala również na eksponowanie popiersia osobno, a w tym przypadku przedstawia Casterly Rock, czyli siedzibę rodu Lannisterów.
Plinth just like in case of Johns Snows is not only a piece allowing connecting the bust to other type of base. But it also allows displaying the bust on its own. In this case it resembles the Casterly Rock which is house for Lannister line.
Głowa jest istnym majstersztykiem i pokazem rzeźbiarskich umiejętności Jun-Sik Ahn’a. Podobieństwo jest tak uderzająca, że głowa prezentowana osobno i tak od razu przypomina aktora, który gra Tywina Lannistera.
Head is just a master piece on its own and a show of sculpting skills of Jun-Sik Ahn. Resemblance is so striking that the head presented on its own immediately recalls actor playing Tywin Lannister.
Mimo iż popiersie przedstawia postać, która raczej nie jest darzona przez czytelników bądź widzów sympatią to jest ono wykonane na najwyższym poziomie. Idealne podobieństwo do aktora Charles’a Dance’a grającego Tywina Lannister w Grze o Tron tylko bardziej zachęca do dodania go do swojej kolekcji. Światowej, jakości rzeźba i jakość odlewu sprawia, iż jest ono godne polecenia.
Even thou the bust represents character that which is not too likeable by readers or viewers but it’s made on the highest level. Ideal resemblance to Charles Dance playing Tywin Lanniser in Game of Thrones only encourages adding this bust to your collection. Top of the worlds sculpting quality and casting makes it worthy to recommend.

Małe uszkodzenie przy kołnierzu zbroi to wina mojego niedelikatnego obchodzenia się z popiersiem. Element nie był uszkodzony jak go otrzymałem.
Small cracked of piece by the armor flange is the fault of my bit too rough handling of the bust. The element wasn’t damaged when I received it.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz