wtorek, 31 lipca 2012

Enlist Now!!! – 1/20 / Ma.K

Prace nad figurką Eddiego dobiegły końca. Jest to figurka z serii Ma.K i otrzymałem ją dzięki uprzejmości forumowego kolegi, by wziąć nią udział w projekcie grupowym. Wykonana jest z tworzywa sztucznego. Podstawkę zrobiłem przy użyciu styroduru. Plakat, gazeta oraz ulotka propagandowa zostały opracowane, a następnie wydrukowane na drukarce laserowej. Na podstawkę dodałem również paczkę papierosów wykonaną z kawałka plastiku i opracowanej przeze mnie kalkomanii. Figurkę lekko zmodyfikowałem i wzbogaciłem o balonik oraz misia – obydwa przedmioty wykonane z masy Magic Sculpt. Całość jest w skali 1/20.
I’ve finished the work on Eddie's figure. This figurine is from Ma.K series and I got it thanks to the courtesy of forum colleague to take part in the group build with it. It is made of plastic. I made the base from styrodur. The poster, newspaper and propaganda leaflet were developed and then printed on a laser printer. I also added pack of cigarettes to the stand which I made from a piece of plastic and decals that I’ve made myself. Figure was slightly modified and received a balloon and a teddy bear - both items made from Magic Sculpt. Everything is in 1/20 scale.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz