poniedziałek, 21 marca 2011

AK Interactive – Winter Techniques

Nie tak dawno temu nabyłem kolejne wydanie DVD z firmy AK Interactive, tym razem jest to Weathering techniques for invernal vehicles - Winter techniques.
Not so long ago I bought another DVD edition of the AK Interactive, this time it is Weathering techniques for invernale vehicles - Winter techniques.
Na płycie znajdują się następujące działy:
1)Intro (Wstęp)
2)Examples (Przykłady) – omawia przykłady różnych rodzajów kamuflażu zimowego.
3)Opel Blitz – przedstawiono sposób zrobienia kamuflażu zimowego na ciężarówce wraz z brudzeniem oraz robieniem odprysków.
4)KV II – dział omawia kamuflaż zimowy wraz z brudzeniem i postarzaniem na przykładzie czołgu.
Ta płyta zawiera mniej działów niż poprzednia pozycja, nie oznacza to jednak, że jest na niej mniej informacji. W dwóch działach omówiono sposoby robienia kamuflażu zimowego, na dwóch różnych modelach, przy wykorzystaniu różnych technik. Opisano również, jak brudzić modele z zimowym kamuflażem oraz jak robić na nich ślady zużycia i obić.
Informacje zawarte na płycie będą przydatne nie tylko dla osób, które chcą po raz pierwszy zrobić model z kamuflażem zimowym, ale również dla osób doświadczonych w tym temacie. Dzięki technikom tutaj przedstawionym można nie tylko usprawnić proces malowania, ale również uzyskać bardziej realistyczne efekty na wykonywanych modelach.
The DVD contains the following sections:
1) Intro
2) Examples - discusses examples of different types of winter camouflage.
3) Opel Blitz - shows you how to do a winter camouflage on the truck along with the chipping and weathering.
4) KV II - section discusses winter camouflage with weathering and aging on the example of a tank.
This DVD contains fewer units than the previous ones, but that does mean there is less information on it. In two sections discuss ways of making winter camouflage on two different models using different techniques. Also describes how to dirty up a model in winter camouflage and how to make signs of usage. The information contained on the disc will be useful not only for people who want to make a model of winter camouflage for the first time, but also for those experienced in this topic. Techniques presented on DVD can help in speeding the process of painting and also achieving more realistic effects on our models.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz