środa, 22 lutego 2012

Maschinen Krieger Profile2: Snake-Eye


Jest to druga książka z tej serii i tak jak poprzednia część została wydana przez Model Graphix, ma 64 strony, wszystkie zdjęcia są kolorowe. Treść jest w języku japońskim i posiada niewielką ilość dopisek w języku angielskim. Ten numer poświęcono egzoszkieletowi Snake-Eye. Podobnie jak pierwsza część, ta również rozpoczyna się od rysunkowej historyjki ze Snake-Eye w roli głównej. Następnie znajdujemy informacje na temat egzoszkieletu, za którymi zamieszczono dział poświęcony składaniu modelu wraz z możliwymi modyfikacjami i sposobem malowania. W środku książki znajdują się kolorowe tablice z różnymi wzorami kamuflażu, do których wykonania potrzebne są kalkomanie - również znajdujące się w książce. Kolejny dział zawiera artykuły na temat Snake-Eye, które były wcześniej publikowane w innych czasopismach. W następnym dziale zamieszczono zdjęcia modelki ucharakteryzowanej na pilota Snake-Eye, tak samo jak w przypadku pierwszej publikacji, na podstawie tych zdjęć również stworzono figurę, która została wypuszczona przez firmę Brick Works. Następnie omówiony jest zestaw figur wypuszczony przez firmę Hasegawa wraz z kolorowymi rysunkami przedstawiającymi inne wzory umundurowania. W książce znajdziemy również inną twórczość Kow Yokoyama’y, a mianowicie: model Alfy Romeo P3, Spitfire’a oraz innego modelu z serii Ma.K. Ostatni dział to zbiór rysunków, których motywem przewodnim jest Snake-Eye.
Podobnie jak poprzednia książka, ta także jest godna polecenia wszystkim fanom Maschinen Krieger. A dostępna jest np. Tutaj

This is the second book from this series and like the previous one it also was published by Model Graphix. It has 64 pages and all pictures are in color. Content is in Japanese and has a small amount of annotation in English. This number was devoted exoskeleton Snake-Eye. Like the first part, this also begins with a graphic story about Snake-Eye. Then we find information on the exoskeleton, which contains a section devoted to assembly of the model with possible modifications and a way of painting it. In the middle of the book there are included color plates with different patterns of camouflage, for which they are required decals - also found in the book. The next section contains articles on Snake-Eye, which were previously published in other journals. The next section contains pictures of models dressed like Snake-Eye pilot, as well as in the case of first publication, on the basis of these pictures figure was created and released by Brick Works. Then a set of figures released by Hasegawa with color drawings depicting different uniforms is discussed. The book will also find other work Kow Yokoyama namely: a model of the Alfa Romeo P3, Spitfire and another model from Ma.K series. The last section is a collection of drawings, of the Snake-Eye.
Like the previous book I highly recommended it to all fans of Maschinen Krieger. It is available
HERE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz