piątek, 6 lipca 2012

Eddie - 1

Na forum modelarskim Maschinen Kruger odbywa się projekt grupowy pod hasłem Eddie, czyli figurką, którą można uznać za kultowa w tematyce Ma.K. Dzięki formowemu koledze JSAN9, który przesłał mi jedną ze swoich figurek mogę wziąć udział w tym projekcie z własną wersją tej figurki.
On Maschinen Kruger Modeling forum there is a group build called Eddie, the figure which is classic considered classic in Ma.K. Thanks to JSAN9 whom send me one of his spare figurers I’m able to take part in this GB with my own version of this figure.
Planuję zrobić dość prostą scenkę z chłopczykiem (Eddie’m) patrzącym na plakat propagandowy.
I plan to do simple scene with this boy (Eddie) looking on a propaganda poster.

Oto zdjęcie figurki przed rozpoczęciem prac.
Here is a picture of the figure before assembly.

Zdjęcie złożonej figurki na złożonej podstawce.
Photo of the assembled figure with a base.

Podstawka ze zrobioną fakturą i detalami, przed malowaniem oraz z wydrukami plakatu w tle.
Textured base with added details before painting and with printed poster in the background.

2 komentarze: